IMO 2020 - Често задавани въпроси

От 1-ви януари 2020 година влиза в сила новият регламент IMO 2020, според който всички кораби ще трябва да намалят серните оксиди с 85%. Ние разбираме, че около новите регулации има много неясноти и затова по-долу отговаряме на най-често задаваните въпроси относно тяхното прилагане.

По-долу ще намерите нашата оценка за последиците от IMO 2020 основани на информацията събрана до декември 2019. Тази информация ще бъде актуализирана редовно.

Sea Explorer, дигиталното решение на Кюне и Нагел за морски линейни сервизи, Ви дава информация как всеки кораб, който превозва Ваши стоки ще спазва новия регламент посредством IMO 2020 икони.

 

Относно IMO 2020

Какво представлява IMO 2020?

От 1-ви януари 2020 всички морски кораби ще трябва да намалят серните оксиди с 85%. Новият регламент е създаден от Международната морска организация (IMO) с цел намаляване на емисиите на серен оксид, опазване на общественото здраве и околната среда. Корабите ще трябва да използват горива с максимално съдържание на сяра 0,5% в сравнение с текущата граница от 3,5%.

Какъв е обхватът на IMO 2020?

Регулациите ще се прилагат в световен мащаб и в цялата индустрия, за всички горива, използвани в открито море. Това ще засегне операторите на кораби, рафинериите и глобалните петролни пазари. В зоните за контрол на околната среда (ECA) ще се прилага дори още по-строг регламент, ограничаващ съдържанието на сяра до 0,1%.

Как корабните оператори ще спазват регламента IMO 2020?

Корабните оператори имат следните възможности, за да спазят новите ограничения за сяра на IMO 2020:

1. Да използват филтри (скрубери)

Те могат да използват филтри (скрубери), за да отстранят замърсителите от отработените газове на кораба, което им позволява да продължат да използват горива с по-високо съдържание на сяра. Процесът на инсталиране на филтрите е лимитиран и скъп поради ограниченията на пространството и капацитета и това ще увеличи експлоатационните разходи. Освен това цената и наличието на горива с по-високо съдържание на сяра след 2020 г. остават неясни.

2. Преминаване към не-петролни горива

Те могат да преминат към горива, които не са на петролна основа като втечнен природен газ (LNG). Това е възможно за по-нови кораби с подходящи спецификации. Инфраструктурата за използването на LNG към момента е ограничена по обхват и наличност. Експертите прогнозират, че до 2020 г. приблизително 250-500 кораба или максимум 10-12% от световния контейнерен флот или ще бъдат оборудвани с технология за почистване на замърсяване, или ще могат да изгарят LNG [Източник: Clarksons Research - юни 2019].

3. Преминаване към гориво с много ниско съдържание на сяра (VLSF) или MGO

Те могат да преминат към гориво с много ниско съдържание на сяра (VLSF) или MGO, което е в съответствие с новите правила (най-вероятният избор). Въпреки това, цената, широкото разпространение и спецификациите на новото гориво за използване в морските двигатели са все още несигурни. Нефтената промишленост трабва да адаптира рафинерии и цялата верига за доставки и е вероятно да прехвърли тези разходи на пазара.

Чрез използването на икони за съответствие с IMO 2020 в комбинация с информацията за емисиите на CO2, Sea Explorer Ви позволява да получите пълна прозрачност по отношение на устойчивостта на услугите.

Кой ще контролира прилагането на регулациите IMO 2020?

Отговорният орган е държавния пристанищен контрол. Те ще проверяват бордовите дневници, ще използват газови анализатори и дронове.

Каква ще бъде глобата, ако превозвач не се съобрази с IMO 2020?

В зависимост от юрисдикцията, наказанията са високи глоби, задържане на кораб или дори затвор за капитана.

Какви са въздействията и рисковете?

IMO 2020 води до висока степен на несигурност относно наличието на петролни продукти и цените. Към момента не е възможно да се прогнозира стойността на цените на горивата съвместими с IMO 2020, тъй като те са функция от много фактори. По-специално, геополитическите събития като санкции и война, действията на ОПЕК (Организация на страните износители на петрол) и общото търсене на световната икономика за петрол влияят върху цената на суровия нефт и респективно върху цената на горивните продукти. Регламентът IMO 2020 допълнително ще допринесе за нестабилността на глобалните цени на петрола.

На този етап всичко, което можем да прогнозираме е, че ще струва повече от използваните в момента горива. Днешната прогноза предполага кратко до средносрочно увеличение на цените между 180 и 400 щатски долара за TEU (включително всички разходи за внедряване). Този диапазон е много широк, но към момента не може да бъде конкретизиран, тъй като споменатите аспекти имат голямо влияние върху развитието на цените. Поради значителното увеличение на цените всяка компания, участваща в морски товарен превоз, ще бъде изправена пред нарастващи и нестабилни разходи за гориво. Със Защитния енергиен план (Secured Energy Plan) Кюне и Нагел предлага на своите клиенти инструмент за управление на риска за задаване на определени нива на цените. Защитният енергиен план се предлага за договори за обем от ок. 2500 TEU. Моля, попитайте местния представител на Кюне и Нагел за повече подробности.

 

Съдействие от Кюне и Нагел

Какво е позиционирането на Кюне и Нагел спрямо IMO 2020

Корабоплаването трябва да се подготви за бъдеще с по-ниски транспортни емисии. IMO 2020 ще гарантира, че морският транспорт остава най-екологичносъобразния вид транспорт. Кюне и Нагел приветства всеки подход за подобряване на опазването на околната среда и изцяло подкрепя тази инициатива.

Ако вече има подписан договор, ще промени ли Кюне и Нагел цените?

По подразбиране, всички цени на горива в сключените договори са променливи, т.е. следват промяната в цените на петрола. От четвъртото тримесечие на 2019, ние ще преминем към горива VLSF/MGO, съвместими с IMO 2020 за изчисленията на BAF, които обикновено са по-скъпи от използваното в момента тежко гориво Heavy Fuel Oil (HFO).

Как Кюне и Нагел ще ми съдейства като клиент по отношение на IMO 2020?

Целта на Кюне и Нагел е да управлява бизнеса на своите клиенти по най-добрия начин и на конкурентни цени. Ние ви предоставяме актуална информация, прозрачност и сигурност, която ви дава възможност да реагирате по подходящ начин на евентуални нарушения във веригата на доставки. Нашите експерти непрекъснато се стремят успешно да решават потениалните предизвикателства относно IMO 2020 за вас. Кюне и Нагел гарантира пълна прозрачност в разхода на гориво, отразяваща индивидуалните търговски потребности за TEU. За да компенсираме всеки финансов риск, ние предлагаме Защитен енергиен план като осигуровка срещу нестабилността на цените на горивата. Моля, свържете се с местния представител на Кюне и Нагел за повече информация.

 

Въздействие върху околната среда

Какво влияние ще има IMO 2020 върху здравето и околната среда?

С прилагането на IMO 2020, Международната морска организация има за цел да намали общите серни емисии от корабите със 77% от 2020г. до 2025г. Общата цел е да се намали отрицателното въздействие на корабоплаването върху здравето на човека чрез намаляване на замърсяването на въздуха от емисиите на сяра с 68% в световен мащаб и по-специално в крайбрежните райони на Азия - Тихия океан, Африка и Латинска Америка.

Моля, обърнете внимание, че регламентът IMO 2020 се фокусира върху намаляването на емисиите от сяра, а не от въглероден диоксид. По този начин няма да има пряко въздействие върху глобалното затопляне, но намаляването на емисиите на сяра помага за предотвратяване на киселинните дъждове и се бори с увеличаване на киселинността на океана.

Ползата за хората е огромна. Значителни здравословни подобрения като редуциране на инсултите, астма, сърдечно-съдови заболявания, рак на белия дроб и белодробни заболявания. Според Международната морска организация повече от 570 000 преждевременни смъртни случаи могат да бъдат избегнати между 2020 и 2025 г. в резултат от новите разпоредби.

[Източник Международна морска организация - юни 2019]

Какъв е отпечатъкът върху околната среда, който моята компания ще има като клиент?

Моля, вижте въпроса по-горе: “Какво влияние ще има IMO 2020 върху здравето и околната среда?”

 

Въздействие върху разходите

Какво ще бъде въздействието върху цените и операциите на товарите?

Според текущите изчисления, очакваното увеличение на разходите ще окаже значително влияние върху общите цени на контейнерния транспорт и на тарифите за превоз. Ние предвиждаме, че тарифите за превоз ще се увеличат още в края на третото тримесечие на 2019г. Затова, дългосрочните споразумения, както за цели, така и за частични товари, ще включват метод на компенсация познат като Bunker Adjustment Factor (BAF). За да компенсира ценовите рискове, свързани с предвидимото увеличаване на нестабилността на разходите за превоз, Кюне и Нагел предоставя възможност за фиксиране на разходите за гориво до три години предварително при предварително плащане със Защитния енергиен план. Той се предлага за договори за обем от ок. 2500 TEU. Моля, свържете се с местния представител на Кюне и Нагел, за да получите повече подробности.

Кога и как ще бъдат начислени допълнителните разходи за IMO 2020?

От четвъртото тримесечие на 2019г., таксата Bunker Charge (BUC) ще отразява горивата, съвместими с IMO 2020.

Ще има ли допълнителна такса, освен Bunker Adjustment Factor (BAF)?

Няма да има допълнителни разходи, освен общото покачване на цените на горивата за покриване на разходите за спазване на регламента IMO 2020. По-високите разходи за гориво произтичат от консумацията на горива с ниско съдържание на сяра. Енергийните разходи за морски транспорт са посочени като BAF.

Как се калкулира BAF?

Цените на товарите ще се определят по формулата, базирана на скорошното историческо развитие на цените (месечно или тримесечно):

ЦЕНА НА ГОРИВО ЗА ТОН x КОНСУМАЦИЯ НА ГОРИВО ЗА TEU (ТЪРГОВСКИ ФАКТОР СПОРЕД РЕЛАЦИЯТА) = ПРОМЕНЯЩИ СЕ ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ

Разходът на гориво за TEU е средният разход на гориво на линията като се вземат предвид променливи като транзитно време, горивна ефективност или лоши метеорологични условия.

 

Спецификации за съответствие

Има ли тенденция сред превозвачите да се съобразяват с новия регламент?

Мнозинството от превозвачите ще използват горива (VLSF / MGO), съвместими с IMO 2020, за да отговарят на законовите изисквания. Очаква се монтирането на филтри (scrubbers) да бъде приблизително 10-12% от глобалния капацитет на корабите [Източник Clarksons Research -  юни 2019], докато техологията за втечнен природен газ LNG все още е в начален стадий.

Има ли допълнителни разходи в зависимост от технологията, използвана на борда на кораба?

Не, цените ни се основават на използването на глобално достъпно гориво, съвместимо с IMO 2020, а именно VLSF или MGO.

Какво представляват филтрите (scrubbers)?

Филтърът (scrubber) е устройство за почистване на отработените газове на главен корабен двигател чрез изпомпване на вода през корабния комин. Сярата и другите частици се "измиват", но има проблеми с последващото боравене/изхвърляне на промивната вода, съдържаща частиците. Няколко държави, включително Сингапур и Китай, са установили строги правила за използването на някои филтри (като такива с отворен контур) и третирането на измития продукт като токсичен отпадък, което прави използването на тази технология по-скъпо.

Какви са различните типове филтри (scrubbers)?

Като цяло има два вида филтри (scrubbers): тези, които работят в отворена система чрез изпомпване на морска вода през корабния комин, и такива, които работят в затворена система и поддържат "измиването" на борда на кораба. Въпреки това, поради размера и мощността на основните двигатели на по-големите контейнерни кораби, боравенето с измиване може да варира. По-специално въздействието върху околната среда на филтрите (scrubbers) с отворен цикъл понастоящем е обект на спор. Кюне и Нагел следи напредъка на глобалния контейнерен флот по отношение на спазването на IMO 2020 и инсталациите за почистване чрез своята онлайн платформа за морски линейни сервизи Sea Explorer и ще ви информира за най-новите разработки в тази област.

Какво влияние имат филтрите (scrubbers)?

Филтрите (scrubbers) са не доказана временна технология. Само ок. 10-12% от световния флот за контейнеровози понастоящем е оборудван или се планира да бъдат оборудвани с такива филтри[Източник Clarksons Research - юни 2019]. Влиянието на филтрите (scrubbers) върху околната среда, пристанищата и крайбрежните води се дискутира с противоречия.

Наред с други, Китай и Сингапур вече забраниха филтрите (scrubbers) с отворен контур във вътрешните пристанищни води и крайбрежия, тъй като ползите за околната среда са съмнителни. Актуалната информация показва, че използването на втечнен природен газ (LNG) е за предпочитане пред филтрите (scrubbers) за намаляване на сярата.

Мога ли да заявя транспорт с LNG кораби или само с такива, използващи филтри (scrubbers) / VLSF или MGO?

От гледна точка на цените, Кюне и Нагел не прави разлика дали превозвачът е инвестирал в технологии като филтри (scrubbers) или задвижване с втечнен природен газ, или е решил да закупи по-чисто гориво. Новата функция на Sea Explorer - дигиталната платформа на Кюне и Нагел за морски линейни сервизи - предоставя на нашите клиенти преглед на статуса и средствата за спазване на правилата на IMO 2020 за всеки кораб. Чрез използването на икони за средствата за спазване на IMO 2020 в комбинация с информацията за емисиите на CO2, Sea Explorer позволява да се постигне пълна прозрачност по отношение на устойчивостта на услугите.

Какво представлява таксата Low Sulphur Surcharge?

В специалните райони за контрол на околната среда (ECA) в Северна Европа, Северна Америка и части от Азия използването на още по-чисто гориво със съдържание на сяра 0,1% е задължително. Това гориво е още по-скъпо и се означава с отделна цена.

Таксата Low Sulphur Surcharge (LSF) органичава ли се само до вътрешна Азия или тя отчита всички сделки?

Таксата LSF се използва за специфично, много чисто гориво. Фокусът е върху Северна Европа, САЩ и части от Азия.

Могат ли да се смесват различни видове гориво в един резервоар?

Не. След почистване на резервоарите, операторът трябва да се придържа към по-чисто гориво. В противен случай резервоарът трябва да се почисти отново, което е много скъпо.

 

Съображения на клиента 

Ако рафинериите нямат капацитет да произвеждат достатъчно гориво с ниско съдържание на сяра, цените ще се увеличат ли допълнително?

Съществува риск до 1 януари 2020 в даден географски район да няма необходимото гориво, отговарящо на IMO 2020. Това допълнително ще увеличи цените, поне временно.

Има ли риск от повреда на двигателя поради използването на неизправни горива?

Да. Ако горивата се смесят по неподходящ начин, се образува утайка, която може да доведе до повреда на основния двигател. Затова, когато IMO 2020 влезе в сила, транспортните услуги могат да бъдат прекъснати поради лошо качество на горивата или недостатъчна наличност на съвместими горива.

Ще има ли допълнителни такси за големи компании от страна на превозвачите/спедиторите?

Регламентът IMO 2020 се прилага за всички, независимо от превозения обем. Стойностите на разхода на гориво (търговски фактори/фактори за регулиране BAF) важат еднакво за всички.

Ще бъде ли намален наличният капацитет (кораби) за транспортиране на стоки?

Само, ако тонажът е нужно да бъде намален за технически промени като инсталирането на филтри (scrubbers) ще има незначително въздействие върху наличния транспортен капацитет.

Ще се удължат ли транзитните времена на моите стоки?

Засега нямаме информация за планирани промени в разписанията. Въпреки това може да възникнат забавяния по график поради недостатъчната наличност на подходящи горива.

Ще има ли "гратисен период" от 1 януари за сегашните 3.5% сяра, които се използват от корабите?

Не. Всички морски кораби трябва да спазват новото правило от 1 януари 2020г.

Свържете се с нас

Искате ли да научите повече?

Изтеглете брошура

IMO 2020 - Често задавани въпроси