SOLAS (Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море) - VGM (проверено брутно тегло) = общото тегло на товара, опаковъчни и укрепващи материали, скари и тара на контейнера, влиза в сила от 1 юли 2016г.

Огромния брой инциденти и аварии причинени от претоварването на морските контейнери принудиха международната общност в корабоплаването да предприеме действия за предотвратяване на неправилното  деклариране на теглото на контейнерите. Международна морска организация(IMO) в сътрудничество с представители на индустрията прие специфични правила като част от конвенцията за безопасност на човешкия живот на море(SOLAS).

Така наречените изисквания "VGM" (проверено брутно тегло) ще повлияят на комуникацията, инфраструктурата и процесите на всички участници във веригата на доставки. Времето за въвеждане на изискванията "VGM" е изключително кратко и Кюне и Нагел работи в сътрудничество със своите партньори превозвачи, за да има ефективни и надеждни глобални комуникационни стандарти и процеси.

World map SOLAS Americas Europe & Africa Asia & Australia

Натиснете върху географския регион, за да научите повече относно насоките и регулациите за изпълнение на всяка страна според World Shipping Council.