Клиентите на Кюне и Нагел могат лесно да декларират проверено брутно тегло за натоварени контейнери в KN VGM Portal.

Тук е информацията, която ще Ви бъде нужна:

  • номер на контейнер и пломба
  • VGM (проверено брутно тегло)
  • Метод на сертифициране

С натискане на бутон  "Confirm & Submit" Вие ще предоставите Вашите данни в системата на Кюне и Нагел,  като по този начин изпълните изискванията за „проверено брутно тегло“ VGM.

Как да използвам приложението

Секцията “Shipment” показва информация по подразбиране за Вашата направена заявка. За повече информация натиснете "Tracking". 

В секцията “Verified Gross Mass (VGM) Declaration” сложете отметка в квадратчето, ако сте направили заявка за повече от един контейнер, за да копирате името на фирмата и лицето, оторизирано да подаде тази информация, за всички от тях.

В секцията “Booked Containers”, маркирайте “Show all containers” за да се покаже списък с всички контейнери, които сте заявили.

Моля, въведете данни за контейнери според техния вид

След това въведете номер на контейнер и пломба за всеки заявен контейнер.

Сега въведете VGM(проверено брутно тегло) = теглото на натоварения контейнер(и), включително теглото на товара, опаковачни материали/ палети/ дъски, скари, укрепващи елементи и тарата на контейнера.

След това изберете методът, който сте използвали за претегляне на контейнера (вижте по-долу за повече информация относно методите)

Какво е “Метод 1”?

При натоварване и пломбиране на контейнера, изпращачът може да претегли или да оторизира трета страна да претегли контейнера.

 

 

 

 

     

 

Какво е “Метод 2”?

Изпращачът или трета страна, оторизирана от него, може да претегли всички опаковки и укрепващи елементи на товара, включително тегло на палетите, скари и други опаковъчни и укрепващи материали, които ще бъдат натоварени в контейнера и да добави тарата на контейнера към сумата на масата на съдържанието на един контейнер.

 

След това просто въведете името на фирмата и името на упълномощеното лице.

Можете също да прикачите документи, ако е необходимо. Например: бележки за теглото, опаковъчен лист и т.н. Просто натиснете „Add documents“, за да прикачите вашите документи. Предпочитан формат е “PDF”, но се поддържат и други формати.

Накрая натиснете “Confirm & Submit”.

Забележка: Специални символи като @ и ! не са разрешени. Моля използвайте алтернативни символи.

Тази страница може да се отваря и от мобилни устройства, за да може данните да бъдат предоставени веднага след  като контейнера се натовари.

В случай на проблем, можете да се свържете с местния офис на Кюне и Нагел. Данните за контакт са показани на документа, потвърждаващ Вашата заявка. Можете да намерите данни за контакт тук.