Какво е SOLAS

SOLAS означава „Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море“. Тя съществува от 1914г. Първата и версия е приета в отговор на трагичната гибел на кораба Титаник през 1912г. От тогава конвенцията търпи няколко промени като от 1948г. Международната морска организация (IMO) развива и поддържа SOLAS. 

Какво е проверено брутно тегло на контейнер?

VGM означава проверено брутно тегло и се отнася до общото тегло на товара(тегло на товара, товарни елементи/ палети/дъски, скари, укрепващи материали, тара на контейнера)

Какви са основните изисквания?

Изпращачът трябва да предостави на морския превозвач проверено брутно тегло на контейнер, включително тегло на товара, тегло на материалите за опаковка и укрепване, скари и тара на контейнера) заедно с Подпис(може да бъде електронен), който идентифицира лицето, отговорно за декларираното тегло. Тази информация трябва да бъде предоставена на превозвача, преди контейнера да достигне пристанищния терминал на превозвача.

В кои страни ще бъде внедрен SOLAS/VGM?

Всички страни, които са членове на Международната морска организация(IMO), Агенцията на ООН, трябва да въведат проверено брутно тегло(VGM). Някои страни автоматично приемат това ново правило като държавен закон. Други ще имат допълнителни изисквания.

Защо внедряваме VGM сега?

Това изискване беше определено като необходимо за да се гарантира, че износителите осигуряват точна и надеждна информация за общото тегло на контейнерите, от гледна точка на сигурността. Много инциденти са се случили в резултат от неточно деклариране на тегло на контейнери, причинявайки наранявания на хора и активи. 

Кой е отговорен за декларирането и предоставянето на провереното брутно тегло (VGM)?

Съгласно изискванията на SOLAS, изпращача е страна, отговорна за предоставяне на морския превозвач и оператора на терминала (представител на терминала) провереното брутно тегло на натоварения контейнер.

Превозвач (като Кюне и Нагел) се явява изпращач спрямо морския контейнерен превозвач и затова е отговорен да докладва за провереното брутно тегло(VGM) пред превозвача на база информацията, подадена от действителния изпращач.

Как мога да претегля теглото на контейнера за да предоставя VGM?

Два начина за измерване са разрешени:

 • Метод 1: при натоварване и пломбиране на контейнера, изпращачът може да претегли или да оторизира трета страна да претегли контейнера.
 • Метод 2: изпращачът или трета страна, оторизирана от него, може да претегли всички опаковки и укрепващи елементи на товара, включително тегло на палетите, скари и други опаковъчни и укрепващи материали, които ще бъдат натоварени в контейнера и да добави тарата на контейнера към сумата на масата на съдържанието на един контейнер.

Повече информация и обяснения можете да намерите на WSC (World Shipping Council) website.

Какво е “Метод 1”?

При натоварване и пломбиране на контейнера, изпращачът може да претегли или да оторизира трета страна да претегли контейнера.

Какво е “Метод 2”?

Изпращачът или трета страна, оторизирана от него, може да претегли всички опаковки и укрепващи елементи на товара, включително тегло на палетите, скари и други опаковъчни и укрепващи материали, които ще бъдат натоварени в контейнера и да добави тарата на контейнера към сумата на масата на съдържанието на един контейнер.

От къде мога да получа тарата на контейнера?

Тарата на контейнера е показана на вратата на контейнера. Някои морски линии дават информация за тарата на контейнерите на техния уебсайт.

В резултат на ремонти на контейнер, влажен дървен подове или други причини, тарата на контейнера може да бъде неточна. 

Може ли контейнер да бъде претеглен на пристанищния терминал?

Законно и теоритично контейнер може да бъде претеглен на пристанищен терминал. Въпреки това, не всички терминали имат инфраструктура за извършване на тази услуга, особено при преминаването на огромен брой контейнери през терминала. Претеглянето на контейнера на пристанище би довело до значителни задръствания и закъснения.

Каква информация трябва да предостави износителя?

Необходимата информация, която изпращача трябва да предостави на Кюне и Нагел е:

 1. Проверено брутно тегло (VGM) на контейнер (включително тегло на товара, товарни материали/ палети/ дъски, скари, укрепващи материали, тара на контейнера)
 2. Подпис (име с главни букви за EDI) на упълномощеното лице, което декларира теглото и данни за компанията.
 3. Допълнителна информация и/или документи, ако се изисква от съответните държавни органи.

  Какъв е крайния срок за изпращане на проверено брутно тегло (VGM) на Кюне и Нагел?

  Крайните срокове за подаване на VGM към Кюне и Нагел варират от пристанище до пристанище, тъй като прилагането на VGM-правилата остава отговорност на местните власти, отговарящи за морския транпорт.

  Какво ще се случи, ако забравя да подам данни за VGM?

  Кюне и Нагел постоянно проверява статуса за проверено брутно тегло (VGM) посредством уведомления, за да гарантира своевременното предоставяне на VGM с цел да избегне възможността от появата на статус „невъзможност за товарене“.

  Един от нашите морски експерти ще се свърже с Вас в случай на липса на VGM.

  Какви са последствията, ако не предоставите VGM?

  Превозвачът и операторът на терминала ще натоварят готовия контейнер на борда на кораба само при условие, че имат проверено брутно тегло на този контейнер. В противен случай контейнера няма да бъде натоварен.

  Когато Кюне и Нагел товари FCL от името на износителя, кой е отговорен за предоставянето на VGM?

  В този сценарий Кюне и Нагел е в качеството на изпълнител(складов оператор или подобна функция) натоварващ и притеглящ контейнера от името на действителния изпращач. Въпреки това, действителният изпращач носи отговорност за предоставяне на VGM на морския превозвач.

  Кюне и Нагел ограничава своята отговорност спрямо изпращача на базата на своите условия и/или допълнително подписан клиентски договор.

  Кой е отговорен за контрола на SOLAS VGM?

  Държавните агенции/власти, като бреговата охрана в САЩ, морската и брегова охрана в Обединеното Кралство са отговорни за гарантиране на спазване на разпоредбите на SOLAS.