Защо е толкова важно застраховането на товарите?

Товарът може да бъде изложен на рискове, специфични за дадения вид транспорт и поетия маршрут, както и опасности, които са извън разумния контрол на всичките страни по договора, например: пожар, взрив, въоръжен грабеж, буря, наводнение или други климатични опасности, преобръщане или дерайлиране, кражба, Обща авария), които могат да повлияят отрицателно върху основната Ви стопанска дейност.

Международните правила, ограничават или изключват отговорността на спедитора при щета или загуба на стоката. Застраховането на стоки, намиращи се в транзит е най-доброто решение за компенсиране на финансовите загуби, които не може да бъдат покрити от спедитора.

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА

 • Въздушен транспорт(Монреалската Конвенция) - 19 СПТ(Специални Права на Тираж) на кг
 • Морски транспорт(Хагските правила) - 2 СПТ на кг или 666,67 СПТ/пратка
 • Сухопътен транспорт(CMR) 8,33 СПТ* на кг
 • Железопътен (CIM) 17 СПТ* на кг

ЗАСТРАХОВАНЕТО НА ТОВАРИ НИКОГА НЕ Е БИЛО ТОЛКОВА ЛЕСНО

Kuehne + Nagel обработва всеки товар с максимални грижи и внимание. Индивидуалните решения по KN Sure Ви дават възможност да се възползвате от застраховките на товари.

Благодарение на изключителния експертен опит и обеми на Кюне-Нагел, ние можем да предложим конкурентни цени на нашите клиенти. Нашите вътрешни застрахователни специалисти в 30 държави могат да предоставят гъвкави застрахователни решения, пригодени към Вашите уникални изисквания.

 • KN Sure SPOT - е за компании, които спедират товари периодично, но въпреки това желаят да осигурят защита на товарите срещу неочаквани събития по време на транспорта.
 • KN Sure FLEX - гарантира максимална гъвкавост с цел намаляване на административните задължения и разхода на време. Едно-единствено потвърждение гарантира, че всичките Ваши пратки, които са обработвани от Кюне+Нагел, са постоянно застраховани с опция за прекъсване на застраховката във всеки момент.
 • KN Sure FIX - предоставя застраховка за всичките Ваши пратки и Ви дава възможността да избирате между нашето ориентирано към потребителя електронно застрахователно решение и годишна застрахователна полица. И двата варианта осигуряват лесен и ефикасен начин за постоянна безопасност на Вашите стоки.

Предимствата за вас

 • Конкурентни застрахователни решения
 • Покритие врата-врата, включително товарене и претоварване
 • Компенсация на пълната застрахована стойност, независимо от отговорността на превозвача
 • Сигурност осигурена от нашите първокласни застрахователни партньори
 • Застрахователни разходи добавени към фактурата за транспорт
 • Без администрация; Пратките се застраховат автоматично с Кюне и Нагел
 • Застрахователни сертификати генерирани от ел. системата ни за застраховки и издавани от Кюне и Нагел

За повече информация, моля свържете се с нас.