Регистрирани KN Login потребители

Ние сме съществуващи клиенти на Кюне и Нагел и срещаме проблеми с работата си с KN Login - какво да направим?

Обърнете се към Вашето лице за контакт в Кюне и Нагел , представител на фирмата или ни изпратете и-мейл.

Паролата за профила ми в KN Login изтече/ Забравил съм паролата си. Какво да направя?

Моля кликнете на полето Генериране на парола (Generate Password ) за нова парола. Ако имате необходимост от допълнителна помощ , обърнете се  към лицето Ви за контакт в Кюне и Нагел за помощ или ни изпратете и-мейл.

Искам да дам достъп на офисите ми в чужбина за работа с KN Login. Какво да направя?

Обърнете се към лицето Ви за контакт в Кюне и Нагел и го помолете да се свърже с мениджъра, който обслужва Вашия профил (ако го знаете), за да го уредят.

Мога ли да науча повече за процеса на изтичане валидността на автоматичните известия по и-мейл?

Да, можете. Моля прочетете PDF документа за подробна информация.

Нерегистрирани KN Login потребители

Необходими ли са ми потребителско име и парола, за да проследявам пратки, транспортирани с Кюне и Нагел?

Не. Работейки с KN Login Public, всеки може да проследи движението на пратки, транспортирани от Кюне и Нагел през последните 90 дни, без регистрация. За повече информация кликнете върху оцветения в сиво въпросителен знак в полето за проследяване в  дясната колона.

Търся своя пратка в KN Login Public с моя референтен номер, но не намирам никаква информация?

  • KN Login Public поддържа данни за период от 90 дни след датата на отпътуване. Вашата пратка в този времеви диапазон ли е?
  • Критерия за търсене на KN Login Public изисква точно съвпадение. Правилно ли сте въвели референтния номер?
  • Търсенето по Клиентски Референтен номер (Customer Reference No.) изисква специални настройки и работи само с предварително определени и зададени стойности. Направени ли са тези настройки за Вас от Кюне и Нагел?

Разбрах, че има повече от една версия на KN Login. Какви са различните версии и коя от тях трябва да използвам аз?

Всъщност има 3 версии на KN Login - Общодостъпен (Public), Пратки (Shipment) и Поръчки (Order).

  • KN Login Общодостъпен (Public) не изисква регистрация, съдържа данни от последните 90 дни, не предоставя конфиденциална информация и нивото на информация е ограничено. Това е основната версия на KN Login.
  • KN Login Пратки (Shipment ) изисква индивидуално потребителско име и парола, за да се гарантира конфиденциалната информация да бъде видима само от оторизирани потребители. Версията работи на ниво "Поръчка" от момента на получаване на заявка за транспорт до доставка или приемо-предаване в крайната дестинация. Тази версия се използва от над 17000 клиента на Кюне и Нагел и предоставя надеждни и сигурни решения, позволяващи видимост, контрол и управление на информацията, което осигурява ефективнен транспорт и управление на материалните потоци. За да получите достъп до KN Login Shipment, моля свържете се с Вашия търговски представител от Кюне и Нагел.
  • KN Login Поръчки (Order) е много сходен с KN Login Пратки (Shipment), но е неразделна част от Системата за управление на поръчките на Кюне и Нагел (KN OMS). Това е най-сложната версия на KN Login и изисква подробни преговори между посочени специалисти от Вашата компания и от Кюне и Нагел. За да се определи коя е правилната версия на KN Login за вашите бизнес изисквания, моля обърнете се към локалния офис на Кюне и Нагел или Вашето лице за контакт в Кюне и Нагел.

Искам да дам достъп на офисите ми в чужбина за работа с KN Login. Какво да направя?

Обърнете се към лицето Ви за контакт в Кюне и Нагел и го помолете да се свърже с мениджъра, който обслужва Вашия профил (ако го знаете), за да го уредят.

Искате ли да се регистрирате в KN Login?

Като нов клиент за KN Login, ние силно препоръчваме да прегледате най-често задаваните въпроси и да научите повече за Логистичната информационна мрежа на Кюне и Нагел преди Вашата компания да кандидатства за профил в системата. Ако вече сте запознати с нашите предложения, моля попълнете формата за кандидатстване.