KN Login действа като кормило , управляващо цялата верига на доставките. Нейните мощни, конфигурируеми инструменти Ви позволяват да наблюдавате товара и информационните потоци, като дават възможност за активна намеса , правейки операциите по-надеждни и ясни от всякога.

Функцията на KN Login Управление на събитията задейства проактивно уведомителни съобщения при достигане на ключов процес или когато такъв е на път да бъде достигнат. Освен това, KN Login има вграден механизъм за ескалация, който може да установи промени в плана, както и потенциалните или реални прекъсвания. В този случай системата генерира сигнали, които съкращават времето Ви за отговор и Ви дават възможност да вземете правилните решения по-бързо.

KN Login Ви дава достъп до цялата ключова информация и Ви предоставя мощни средства за мониторинг и управление на критични процеси във веригата на доставките - от товаренето до доставката.

Услуги с добавена стойност

Проактивен мониторинг и известяване за по-строг контрол и по-добро представяне

  • Спестете време, намалете разходите и избегнете трудностите с Вашите клиенти като следите всички критични точки на Вашата логистика и процеси по поръчване.
  • Генерираните от Кюне и Нагел и-мейл известия могат да съдържат информация за клиентски референции, както и линкове към документи.
  • Можете да получавате известия при достигане на определено събитие или когато определен документ/ клиентска референция са налични.
  • KN Login позволява лесно идентифициране на потенциални и действителни проблеми при транспорта, както и план за промени на базата на предварително дефинирани от потребителя  изключения.