KN Login оптимизира потока на информация с партньорите Ви чрез предоставяне на съвместни решения в обща платформа. Тази тясна интеграция на системите, процесите и хората подобрява взаимодействието с всички участващи страни.

Функцията Интерактивно планиране на доставките (IDP) предлага онлайн планиране в реално време . Това свежда до минимум комуникацията, оптимално поддържа процеса по планиране на доставки за цели и частични контейнери при морския транспорт и дава възможност за приоритизиране на доставките. Активна  24/7, функцията прави изготвянето на резервации много по-гъвкаво.

KN Login може да подобри продуктивността и ефективността като Ви предложи сигурна среда за комуникация с изпращачи, получатели, Кюне и Нагел и други доставчици на услуги.

Услуги с добавена стойност

Гладко сътрудничество с Вашите партньори за оптимизиране на продуктите и информационния поток.

  • Ускорява процесите чрез лесно взаимодействие и комуникация между всички заинтересовани страни.
  • Конфиденциалната инфорамция може да бъде защитена чрез прилагане на нива за достъп до данните.
  • Улеснява обмена на данни при голям брой участници и позволява взимането на ефективни и добре информирани решения.
  • Увеличава планирането и ефективното изпълнение, както и надеждността от подмяната на ръчно управлявани процеси с потоци, управлявани от системата.
  • Лесна интеграция в KN Login на всички страни в процеса на възлагане на  поръчки и дистрибуция.