Големият набор от усъвършенствани инструменти за управление на информацията на KN Login Ви дава пълен контрол на Вашите данни. Те осигуряват точни заключения за Вашата верига на доставките за бързо вземане на решения като Ви помагат да идентифицирате възможностите за подобрение.

Кюне и Нагел интегрира инструмента SAP® BusinessObjects™ в KN Login, за да Ви предостави най-съвременните методи за изготвяне на справки и да накара Вашите данни да заработят за Вас. Програмата Ви дава възможност да оцените производителността на Вашата верига на доставките, да планиранете по-ефективно и да информирате своевременно Вашите колеги и партньори. Можем да създадем персонализирани справки и доклади по заявка или да Ви дадем достъп сами да създавате свои.

Функцията Извличане на данни в KN Login Ви  дава бърз преглед на всички логистични дейности и процеси по поръчване във Вашата верига на доставките. Тя предоставя прогнози за доставки и обобщава важни събития и известия за изключения.

Услуги с добавена стойност

Гледка от "птичи поглед" за Вашата верига на доставките плюс могъщи отпимизационни инструменти

  • Свързва различни данни в последователна видимост, като предоставя възможност за взимане на адекватни  решения, което води до по-ефикасна и ефективна верига за доставките.                                                                                                                                                                
  • Широка гама от стандартни и персонализирани еднократни отчети или доклади по зададен график за анализ на веригата на доставките,  които са интегрирани с SAP BusinessObjects.     
  • Подкрепя усилията за прогнозиране на търсенето и оптимизиране на веригата на доставките, което води до подобряване качеството на услугите.
  • Позволява на потребителя да види голямата картина "с един поглед".
  • Осигурява лесна за използване платформа за бързо взимане на решения.