KN Login предоставя интегрирана видимост , позволявайки Ви по-ефективно да следите и управлявате Вашите продукти. Това Ви дава възможност да поемате ангажименти по отношение на производството и изпълнението ,подобрявайки отзивчивостта и ефективността.

С нарастване броя на доставчиците, клиентите и партньорите, проследимостта "от край до край" никога не е била толкова критична. KN Login  е прозорецът, който Ви дава поглед върху цялата верига на доставките. Системата синхронизира данни с движението на Вашите стоки и Ви дава пълна видимост във всички видове транспорт, места, партньори и процеси. Тя Ви позволява да  управлявате ефективно Вашите логистични дейности - а също и да намалите Вашите разходи и рискове.

KN Login доставя допълнителни решения за видимост и управление на веригата на доставките за значително подобряване на производителността и ефективността. Системата Ви дава гледка "от птичи поглед" върху всички стоки в движение и  разширява хоризонтите на Вашите доставки в различните страни и отрасли.

Услуги с добавена стойност

Ново ниво на глобална видимост за Вашата верига на доставките

  • Реално време, Видимост "от край до край"                                                                                   
  • Общ поглед върху процесите по доставка                                                                                        
  • Контрол на движението на пратките
  • Опростен потребителски интерфейс
  • Търсене по изключения
  • Съвпадение на физическите потоци с информация в реално време за всички превозвачи и видове транспорт
  • Незабавно локализиране на пратките и продуктите в рамките на веригата за доставки