Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Брекзит е тук - готови ли сте?

Великобритания официално напусна ЕС на 31 януари 2020 г. С края на преходния период на 31 декември 2020 г. митническите формалности станаха задължителни. Независимо от това, което е очертано в Споразумението за търговско сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, се изискват митнически формалности за всички стоки, преминаващи границите между Европейския съюз и Великобритания.

Направете митническото оформяне безпроблемно изживяване за вас

За да се избегнат ненужни закъснения на границата или затруднени доставки, Кюне и Нагел предлага експертни насоки и митнически услуги, за да не спира движението на Вашите пратки. 

Като доверен партньор за правителството на Обединеното кралство, ние можем да предоставим подробни съвети на нашите клиенти, за да облекчим трудностите от прилагането на нови митнически разпоредби. Кюне и Нагел ще Ви помогне да изпратите и обмитите Вашите товари коректно. 

​​​​​​Митнически процедури между ЕС и Великобритания след Брекзит 

Дори със Споразумението за търговско сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство всички движения на стоки в двете посоки подлежат на митнически процедури.

За да опрости митническите формалности, правителството на Обединеното кралство въведе „поетапен подход“ за внос във Великобритания. Въз основа на това вносителите от Обединеното кралство имат възможност да въведат неконтролирани стоки съгласно така наречената опростена процедура за митнически товари (CFSP), което компенсира необходимостта от пълна гранична декларация до 31 декември 2021 г.
Какви са предстоящите промени?

От 1 януари 2022 г.

  • Импортните митнически декларации за внос във Великобритания, необходими за всички стоки и отложените митнически такси, вече не са възможни
  • Митнически проверки при внос във Великобритания от ЕС
  • Услуга за движение на стоки (GVMS), задължителна за внос в Обединеното кралство
  • Предварително уведомяване за продукти от животински произход (POAO) и документални проверки на системата IPAFFS на Обединеното кралство
За да избегнем риска от закъснения с транзитните процедури и да намалим администрацията, ние в Кюне и Нагел предоставяме услуга за предварително попълване на декларации. Това означава, че товарите вече ще бъдат митнически оформени в Обединеното кралство преди пристигането им в европейското отправно пристанище.

От 1 юли 2022 г.

  • Декларации за безопасност и сигурност (ENS), необходими за целия внос от Обединеното кралство
  • Изисква се експортно здравно удостоверение за POAO
  • Предварително уведомяване за санитарни и фитосанитарни продукти в системата на Великобритания IPAFFS
  • Физически проверки в пунктовете за граничен контрол за животни и POAO, плюс растения и растителни продукти

Освен това фирмите могат да продължат да използват механизма за отложено облагане с ДДС, при който ДДС за внос трябва само да се отчита, но не и да се плаща в момента на влизане в Обединеното кралство.
Ако стоките отговарят на правилата за произход (RoO), нулеви мита могат да бъдат приложими както за влизане в ЕС, така и за Обединеното кралство. Вносителят е длъжен да докаже преференциалния произход с „Декларация за произход“, предоставена от износителя, алтернативно със записи, отговарящи на критериите, определени от „Importers knowledge“.


Ние можем да се погрижим за Вашите пратки и в двете посоки. Ето от каква информация се нуждаем, за да изпратим за Вашите декларации за внос и износ:

За износители и вносители в ЕС:
Пълномощно за упълномощаване на Кюне и Нагел да действа като Ваш представител при попълване на митнически декларации. Попълва се само веднъж. Моля, свържете се с офиса на Кюне и Нагел за повече информация. 

За вносители във Великобритания:
Пълномощно за упълномощаване на Кюне и Нагел да действа като Ваш представител при попълване на митнически декларации. Попълва се само веднъж. Научете повече тук

За износители от Великобритания:
Пълномощно за упълномощаване на Кюне и Нагел да действа като директен представител при попълването на митническите декларации за внос в Обединеното кралство и да предоставя данни за пратката в митническата система на Обединеното кралство HMRC. Това разрешение е валидно за период от 12 месеца. Без него трябва да получим разрешение за всяка отделна пратка, което може да доведе до възможни забавяния и допълнителни разходи. Кликнете тук, за да изтеглите документа и ни изпратете по имейл подписания файл.

ЕОРИ номерът е необходимо условие за митническо освобождаване на стоки в Европейския съюз и Великобритания

Ако изпращачът сам попълва декларацията за износ, осигурете MRN номер на декларацията за износ да бъде вписан в транспортната поръчка и предоставете експортните продружаващи документи на шофьора

Митата и данъкът върху добавената стойност се изчисляват въз основа на стойността на стоките и валутата

Хармонизираният класификационен код на стоките

Кратко описание на стоките на местен език, включително брутно/нетно тегло и брой/вид на опаковката

Парична стойност на стоката и валута за изчисляване на митата и импортни такси

Договорените условия на доставка с Вашите бизнес партньори, тъй като те определят кой е отговорен за митническото освобождаване и свързаните с него разходи

Пълни декларации за внос от Обединеното кралство ще се изискват от 1 януари 2022 г. За тази процедура входният номер на Обединеното кралство (ENO) трябва да е на разположение преди заминаването на ЕС. Изключение се допуска, когато вносителят от Обединеното кралство има собствено разрешение за CFSP .*

* Въз основа на граничния оперативен модел на правителството на Обединеното кралство (BOM)