Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Какво означават SOLAS и VGM?

SOLAS означава Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, а VGM - проверено брутно тегло. Нашите експерти от цял свят са на разположение, за да гарантират, че цялата информация е осигурена, преди контейнерите да достигнат пристанищния терминал на превозвача.

Изпращате ли товари по целия свят? Знаете ли, че като собственик на товара трябва да предоставите на превозвача точно и надеждно общо тегло на контейнера?

В резултат на многобройни сериозни инциденти, свързани с неточно деклариране на теглото на транспортни контейнери, Международната морска организация (IMO) в сътрудничество с представители на индустрията приемат специфични правила като част от конвенцията за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), за да гарантират, че е подадено точното тегло на всеки контейнер.

Съгласно тези правила спедиторът трябва да предостави на морския превозвач провереното брутно тегло (VGM) на контейнера, включително теглото на товара, теглото на всичките товарни елементи и материали, укрепващите материали и тарата (теглото на контейнера). Тези изисквания ще повлияят на комуникацията, инфраструктурата и процесите на всички участници във веригата на доставки. Нашите експерти от цял свят са на разположение, за да гарантират, че цялата информация е осигурена преди контейнерите да достигнат пристанищния терминал на превозвача.

Можете да получите достъп до пратката си и да изпратите данните за VGM на Кюне и Нагел като използвате връзката или QR кода в потвърждението на Вашата резервация. Той може да бъде открит в специалния раздел за VGM.

Съществуват различни насоки и разпоредби за прилагане по целия свят.

За да научите повече, вижте по-долу:

Искате ли да научите повече? Прочетете нашите често задавани въпроси.

Ако все още се нуждаете от повече информация, свържете се с някой от нашите експерти.


Обща информация

Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) е приета през 1914 г. в резултат на потъването на Титаник през 1912 г. От 1948 г. SOLAS се допълва и поддържа от Международната морска организация (IMO).

Провереното брутно тегло (VGM) е общото тегло на товара (тегло на товара, товарни елементи/палети/дъски, скари, укрепващи материали, тара на контейнера).

Изпращачът трябва да предостави на морския превозвач проверено брутно тегло на контейнер, заедно с подпис (може да бъде електронен), който идентифицира лицето, отговорно за декларираното тегло. Тази информация трябва да бъде предоставена на превозвача, най-често преди контейнерът да достигне пристанищния терминал на превозвача.

Всички страни, които са членове на Международната морска организация (IMO) или на агенция към ООН, трябва да използват проверено брутно тегло (VGM). Някои страни автоматично приемат това ново правило като държавно правило или закон, а други налагат допълнителни изисквания.

Това изискване беше определено като необходимо, за да се гарантира, че износителите осигуряват на превозвачите точна и надеждна информация за общото тегло на контейнерите с оглед на сигурността. Съществуват много инциденти в резултат от неточно деклариране на тегло на контейнери, които са довели до наранявания на хора и повреда на стоки.

Съгласно изискванията на SOLAS изпращачът, чието име е упоменато в товарителницата, е страната, отговорна за предоставяне на морския превозвач (капитана) и на оператора на терминала (представителя на терминала) провереното брутно тегло на натоварения контейнер.

Превозвачът без собствена флота (като Кюне и Нагел) се явява изпращач по отношение на морския контейнерен превозвач и следователно е отговорен да докладва за провереното брутно тегло (VGM) пред превозвача на база информацията за VGM, подадена от действителния изпращач.

Измерване на теглото

Позволени са два метода на измерване:

  • Метод 1: при натоварване и пломбиране на контейнера изпращачът може да претегли или да оторизира трета страна да претегли готовия контейнер.
  • Метод 2: изпращачът или трета страна, оторизирана от него, може да претегли всички опаковки и укрепващи елементи на товара, включително тегло на палетите, скари и други опаковъчни и укрепващи материали, които ще бъдат натоварени в контейнера, и да добави тарата на контейнера към общата маса на съдържанието на контейнера. 

Повече информация и обяснения можете да намерите на уеб сайта на WSC (World Shipping Council). 

Теглото на тарата на контейнера е обозначено на неговата врата. Някои морски линии имат информация за теглото на контейнерите на уеб сайта си. В резултат на ремонти на контейнерите, мокри дървени подове или други причини официалното тегло на тарата на контейнера може да варира.

Контейнерът може да бъде законно претеглен на пристанищния терминал. Не всички терминали обаче разполагат с инфраструктура за извършване на тази услуга, особено при преминаването на огромен брой контейнери през терминала. Претеглянето на контейнера на пристанище може да доведе до значителни скупчвания и закъснения, така че това трябва да се има винаги предвид.

Изисквания

Необходимата информация, която изпращачът трябва да предостави на Кюне и Нагел, е:

  1. Проверено брутно тегло (VGM) за всеки контейнер;
  2. Подпис (име с главни букви за EDI) на упълномощеното лице, което декларира теглото и данните на компанията; 
  3. Допълнителна информация и/или документи, ако такива се изискват от съответните държавни органи.

Крайните срокове за подаване на VGM към Кюне и Нагел варират от пристанище до пристанище, тъй като прилагането на правилата за VGM е отговорност на местните власти, отговарящи за морския транспорт.

Постоянно следим за наличност на декларация за VGM и изпращаме предупреждения, за да осигурим своевременното подаване на VGM и да избегнем риска от „невъзможност за товарене“.

Някой от нашите експерти по морски товарен транспорт ще се свърже с Вас в случай на липса на VGM.

Превозвачът и операторът на терминала са задължени да натоварят контейнер на борда на кораб, само при условие, че разполагат с VGM за този контейнер.

Отговорности и поверителност

Когато действаме като изпълнител, натоварващ и претеглящ контейнера от името на изпращача, изпращачът, посочен в морската товарителницата на превозвача (Bill of lading или SWB) е задължен и отговорен за декларирането на VGM на превозвача. Ние ограничаваме нашите задължения спрямо изпращача въз основа на неговите условия и/или на отделно подписан клиентски договори.

Правителствените агенции/органи като бреговата охрана в САЩ и морската и бреговата охрана в Обединеното кралство са длъжни да гарантират, че спедиторите спазват изискванията.

Технологията блокчейн (Blockchain) е непрекъснато нарастващ списък с записи от конкретно време, които се съхраняват и структурират в записи или „блокове“. Ние проектирахме блокчейн решението за VGM, за да изпълним стриктно всички индустриални изисквания за конфиденциалност, поверителност на данните и разпоредби относно лична информация, надграждайки вече съществуващите характеристики на блокчейн като неизменност и проследимост. По този начин поверителността на Вашата информация за VGM е гарантирана по всяко време.

За пратки от италиански пристанища изпращачът трябва да предостави допълнителна информация за контакт като попълни полетата „Телефон“  и „Имейл“  в нашия портал. Ако допълнително е избран Метод 1 (Претегляне), подателят трябва да въведе идентификатора на везната, използвана за претегляне в полето „Везна“ .