Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Дигитални решения - Интегриране на данни

Интеграцията на данни дава стойност на Вашия бизнес чрез увеличаване на ефективността и намаляване на разходите.

Данните предоставят ценни насоки във все по-сложния свят, в който живеем днес. Ръчната обработка на данни обаче може да бъде предизвикателство. Извличането на информация от различни източници носи риск от неефективност, високи разходи, лошо качество на данните и закъснения. Развийте бизнеса си уверено, като изберете решение, което Ви дава изчерпателна и ясна представа за Вашата верига за доставки.

Подобрете Вашите възможности

Експертите на Кюне и Нагел по интеграция ще Ви съдействат да оптимизирате бизнеса си въз основа на данните, които създавате. Чрез интеграция на данни чрез EDI или API ние създаваме директна и сигурна комуникация на потока от данни между нашите системи.

Например нашият API за проследяване на пратки Ви предоставя пълна видимост на Вашите пратки, достъпна от Вашата собствена система. Ние предлагаме широка гама от различни стандартни интерфейси за бизнес процеси, напр. транспортна поръчка, информация за превоз на пратки, проследяване на документи, проследяване на контейнери и електронно фактуриране.

Интеграцията на данни Ви позволява да добавите стойност във Вашия бизнес:

  • Оптимизация на времето чрез директен обмен на транзакции
  • Повишаване на точността, като премахнете грешки от нечетлив почерк, изгубени документи, грешки при въвеждане и повторно въвеждане
  • Подобряване на бизнес ефективността, като дадете възможност на Вашите служители да се съсредоточат върху задачи с по-висока стойност и да обработва критично важни за бизнеса данни в реално време
  • Намаляване на оперативните разходи чрез минимизиране на разходите за хартия, печат, копия, съхранение, картотекиране, пощенски услуги и други

Желаете ли да научите повече?
Разгледайте свързаните с нас приложения:


Където и да се намирате, нашите експерти са готови да Ви съдействат. Говорете с нас днес за това как нашето технологично портфолио може да добави стойност във Вашата верига за доставки.