Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно KN Sure - карго застраховане

Без никакви усилия. KN Sure Ви осигурява лесен избор за карго застраховане: SPOT, FLEX или FIX.

Искате ли да отделяте по-малко време за застраховане за всяка пратка? Искате ли гъвкав избор на застраховка, която е в крак с изискванията на пазара?

При всяко изпращане на стоки те трябва да бъдат застраховани срещу потенциални рискове.

KN Sure прилага застраховка автоматично в момента, в който заявите превоз. Премахнахме допълнителната обработка, за да се фокусирате върху разширяване на бизнеса си.

Разработена съвместно от Кюне и Нагел и Nacora International Insurance Brokers, KN Sure взема предвид както честотата на Вашите доставки, така и изискванията за обслужване. С покритие, осигурено от водещи на пазара застрахователни компании, Вие сте защитени от врата до врата, от товаренето до разтоварването. 

Просто изберете опцията, която съответства на Вашия бизнес:

  • SPOT - За еднократни пратки.
  • FLEX - Покрива пратките, обработвани от Кюне и Нагел, и включва опция за отказ.
  • FIX - Обхваща всички пратки, включително тези, които не се обработват от Кюне и Нагел.

Типове рискове, който застраховаме:

Застрахователното събитие може да възникне във всяка точка на веригата за доставки, при всякакъв вид транспорт и по всеки маршрут. Стоките са изложени на риск от пожар, кражба, опасни метеорологични условия, загуба зад борда при бурно море, течове, загуба на товар при повреда/морска авария и др.

KN Sure Ви компенсира до пълната, застрахована стойност на стоките.

Товари, които застраховаме:

KN Sure осигурява покритие за контейнерни и насипни стоки при всички видове транспорт – включително комбинирани, цели контейнери (FCL) или частични морски товари (LCL). Ако се нуждаете от съхранение по време на редовния транзитен курс, тази услуга е включена за до 30 дни.

Изборът на KN Sure е стъпка по пътя към пълен набор от услуги и предимства:

  • Удовлетворяване на Вашите товарни и застрахователни изисквания на едно-единствено място
  • Опростено фактуриране и деклариране чрез Вашия договор с Кюне и Нагел
  • Премия, включена във фактурата
  • Професионално обработване на искове с бързо и лесно плащане на валидните от тях