Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Логистика на потребителски стоки - бързооборотни стоки, напитки и тютюн, лайфстайл продукти и търговия на дребно

Цялостна оферта, предназначена за секторите за бързооборотните стоки, напитки и тютюн, лайфстайл продукти и търговия на дребно, която позволява придвижването на Вашите стоки на всеки етап от процеса – от суровини до крайния потребител.

С промяната в предпочитанията на потребителите оперативните маржове се свиват и пазарите стават все по-конкурентни, а Вие имате нужда от опитен логистичен партньор, който може да направи успешна цялата Ви верига за създаване на стойност.

Можете да разчитате на нашия логистичен опит в спедиторските услуги, управлението на поръчки и нивото на транспорт в международните вериги на доставки, а дори и да поискате цялостно управление на Вашите договорни логистични и дистрибуторски услуги. С над 100 години опит в подпомагането на бизнеса да постигне целите си, нашите екипи могат да персонализират решение, което да отговаря конкретно на Вашите нужди. 

Нашите експертни екипи могат да Ви подкрепят чрез:

  • Разработване на стратегии за разпределен транспорт за посрещане на повече изисквания за обслужване при запазване на най-ниския текущ разход за единица

  • Сближаване на дигиталния и офлайн света във времена, в които възникват нови вериги на доставки и свързаността с интернет на нещата (IoT) нараства

  • Капитализиране на тенденциите в начина на живот на потребителите

  • Отговор на увеличението на покупателната способност на крайните потребители, особено в Азия

  • Подкрепа на потребителското търсене за повишена устойчивост във веригите на доставки

Можете да избирате измежду нашите специфични решения за обслужване на бързооборотни стоки, напитки и тютюневи изделия, лайфстайл продукти и търговия на дребно.

  1. KN OmniChain – ориентирана към бъдещето логистика за електронна търговия за собственици на търговски марки, търговци на дребно и онлайн продавачи. 

  2. Международна верига на доставки на KN – глобална услуга за цялостно управление на поръчки, която позволява Вашата верига на доставки да се развива според Вашите нужди.

  3. Контролна кула на KN – основополагаща координация на мрежата, която осигурява подобрена видимост над всички Ваши логистични дейности, включително потока от стоки, данните и плащанията.

Свържете се с нас днес, за да научите повече.