Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно KN PharmaChain - логистика за фармацевтичния и здравния сектор

Безпроблемно управление на логистиката за фармацевтичния и здравния сектор – за моментите, в които това е най-важното.

Търсите ли сигурен и ефективен транспорт за фармацевтични и здравни продукти? Съдействието на надежден логистичен партньор ще Ви помогне ли да се съсредоточите върху здравето и благоденствието на Вашите пациенти?

От персонализирана медицина до медицински устройства и оборудване, Вие имате нужда да доставите Вашите фармацевтични и здравни продукти до локации по целия свят, често за ограничено време. Изберете партньор, на когото можете да разчитате да прехвърлите специфичните предизвикателства по проследяемостта от начало до край и съобразяването със законодателството, изисквано за специфични продукти.             

Можете да ни се доверите да Ви помогнем на всяка стъпка от пътуването. Предлагаме нашето интегрирано и адаптивно решение KN PharmaChain за намаляване на разходите, управление на риска и осигуряване на сигурно и положително изживяване за потребителя.

Можем да Ви помогнем да:

  • Намалите сложността в сектора чрез съвети и персонализирано решение, създадено от нашите екипи от GxP-сертифицирани експерти (за добри практики във фармацията)
  • Бъдете спокойни, че нашите екипи са изцяло сертифицани от Центъра за обучение на независими валидатори (CEIV) и са редовно проверявани от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA)
  • Възползвайте се от спокойствието, осигурено от денонощния проактивен мониторинг на температурата, влажността и местоположението на Вашите жизненоважни пратки, гарантиращо тяхната цялост и съответствие с изискванията
  • Управлявайте риска чрез нашия инструмент за управление на риска, който Ви помага да изберете точния превозвач и маршрут за отделните пратки
  • Безопасно представяне на пазара на нови лекарства и медицински протоколи с клинични изпитвания и приоритетни решения на QuickSTAT - водещ в индустрията клетъчна и генна терапия и персонализиран доставчик на логистика на лекарства

Свържете се с нас днес, за да научите повече.

Тъй като Вашите пациенти разчитат на ефективността на Вашите продукти, ние гарантираме качествена поддръжка по време на цялото им пътуване, независимо къде се намирате по света.

Джон Чапман - вицепрезидент "Фармацевтични и здравни услуги"