Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Логистика за въздушното пространство - услуги и решения

Сертифицирани знания и технологии относно логистиката във връзка с въздушното пространство, които трансформират веригата ви на доставки, като същевременно намаляват времето за престой.

Разчита ли вашият бизнес на доставки от критично значение на скъпи системи и части във връзка с въздушното пространство? Притиска ли изоставането в производствения капацитет вашата верига на доставки? 

Нуждаете се от логистичен партньор, който да притежава компетенция за целия жизнен цикъл на въздухоплавателното средство. Нашите специалисти по логистика са сертифицирани според специфичните изисквания на индустрията, съобразявайки се със стойността на резервните части, двигателите и системите. Повече от 30 години работим в тясно сътрудничество с клиенти в индустрията във връзка с въздушното пространство, разработвайки персонализирани решения за минимизиране на престоя и безопасно транспортиране на жизненоважни части. Можете да сте сигурни, че всичките ни услуги биват редовно одитирани и са изцяло в съответствие със стандартите EN/AS9100. 

Нашите ноу-хау и опит ни позволяват да подкрепим вашата организация във всяко предизвикателство, с което се сблъсква. Независимо дали имате нужда от помощ за прозрачно управлението на резервни части в следпродажбения период или от техническа помощ при пускане на пазара на нови двигатели или самолети, нашите екипи са готови да съдействат.  

В Kuehne+Nagel предлагаме портфолио от логистични услуги чрез въздушното пространство и решения в подкрепа на производители, лизингови компании, авиокомпании, компании за кетъринг и поддръжка, ремонт и оперативна поддръжка (MRO) .

  • KN InteriorChain предоставя услуги, специално пригодени за инсталиране и подновяване на интериори за самолети.
  • KN EngineChain предлага сигурен, безопасен и сертифициран транспорт на двигатели
  • KN SparesChain осигурява глобални решения за резервни части във връзка с въздушното пространство, включително ремонт на части.
  • Производствената логистика на KN е цялостно логистично решение за вашата производствена среда в сферата на въздушното пространство.
  • Услуги по време на полет на KN и SkyLogistix включва всичко нужно, за да се чувстват пътниците комфортно по време на полет.

Достигнете нови височини с Kuehne+Nagel Aerospace.

Свържете се с нас днес, за да научите повече.