Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Услуги за митническо освобождаване и посредничество

Проправете си път през митниците и намалете времето за международен превоз.

При засилените търговски бариери и изискванията за митническо съответствие управлението на веригата на доставки става все по-сложно. Нашите над 1000 професионалисти предлагат решения, съобразени с движението на Вашите стоки.

Където и да са Ви необходими експертни митнически познания, ние разполагаме с хората, лицензите и разрешенията, за да освободим Вашите пратки по график. Независимо от обема, обхвата или мащаба нашата глобална мрежа от специалисти може да изпълни ангажиментите си във всеки регион, в който извършвате дейност.

Изберете измежду нашите услуги с добавена стойност, за да запазите скоростта на придвижване на стоки до пазара и свързаните с това предимства.

Оперативно митническо освобождаване: независимо дали внасяте или изнасяте стоки, ние разполагаме с широк спектър от услуги, които съответстват на Вашата верига на доставки. Изберете от опциите за изготвяне и обработка на декларации, изчисляване на мита и данъци и организиране на проверки. Позволете на Кюне и Нагел да улесни Вашите специални услуги, включващи митническо складиране, облекчено обработване на внос/износ (IPR/OPR), както и митническо освобождаване в зони за свободна търговия.

Управление на търговията: Когато искате да намалите рисковете и да управлявате разходите за международни транзакции, нашите експерти са на Ваше разположение. Запознайте се със споразуменията за свободна търговия,  информацията за международните тарифи и режимите за възстановяване на внесени данъци и мито. Отключете скрит потенциал за спестяване с нашите проверки за изрядна митническа документация и системи за проследяване на показатели.

Съответствие с митническите изисквания: Нашият  екип прилага прецизен подход към строгите регулаторни изисквания.  Ние оценяваме Вашата верига на доставки, извършваме одити след внос и разработваме активни процеси, които предотвратяват санкции и глоби. 

Дигитализация: Позволете ни да Ви съдействаме за дигитализиране на митническите процедури. Единният митнически портал (Single Windows Customs Portal) е автоматизиран централен входен пункт за всички Ваши заявки за регионално митническо освобождаване. Централизираното табло и решенията за отчитане Ви осигуряват пълна видимост върху данните,  за да можете да вземате стратегически решения за движението на стоките.

Възползвайте се от всички предимства на опростената митническа програма.

  • Намалете разходите и оборотния си капитал, нужни за веригите за доставки, като се възползвате от режимите за отложено плащане на акциз, възстановяване на мита, както и от споразуменията за свободна търговия
  • Бъдете проактивни при промени в митническите разпоредби, процедури и лицензи, които оказват влияние върху Вашата дейност
  • Съдействие за стратегическото възлагане на митническите операции и управлението на митническо освобождаване от страна на агенти
  • Подкрепа при кандидатстване за изгодни митнически режими, процедури, лицензи и други ресурси

Свържете се с нас днес, за да научите повече.