Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Дигитални решения: Консултации за Вашата дигитална верига на доставки

Дигитализацията създава нови възможности за Вашата верига на доставки да стане по-ефективна. Нашият екип разполага с експертния опит, за да Ви посъветва как да се възползвате максимално от нашите технологични решения.

Дигитализацията предлага ново измерение на сътрудничеството между партньори и доставчици, основано на пълна дигитална свързаност. Безпроблемният обмен на данни между системите премахва бариерите и Ви позволява да постигнете нови нива на ефективност и точност. За да се ориентирате ефективно в този пейзаж, изберете партньор, който може да Ви даде възможност да се възползвате максимално от Вашите дигитални решения.

Ние в Кюне и Нагел инвестираме в иновации, които правят Вашата верига на доставки по-прозрачна, стабилна и ефективна. Ще имате достъп до набор от дигитални продукти, предназначени да опростят управлението на Вашата верига за доставки, като Ви дават възможност да вземате по-интелигентни решения въз основа на точна информация.

Сила чрез сътрудничество

Използвайки глобална методология за идентификация на стойността, нашите експерти Ви предлагат цялостна поддръжка, за да се уверите, че получавате решение, съобразено с Вашите нужди:

  • Анализ на процесите: Вашият бизнес създава ценни данни всеки ден. Чрез съвместен анализ ние Ви подкрепяме да превърнете тези данни в полезна информация. По този начин, Вие можете да оптимизирате планирането си и да намерите възможности за специфични подобрения.
  • Решения за оптимизация на процесите: В тясно сътрудничество с Вас ще определим оптималните дигитални решения за Вашия бизнес. Нашите специалисти ще Ви запознаят с набора ни от иновативни инструменти за веригата на доставки, за да идентифицират кои ще отговорят най-добре на Вашите предизвикателства и нужди.

Ние ще Ви съдействаме в максимална възвръщаемост на Вашата технологична инвестиция. Чрез персонализираните табла за управление и справки ще се възползвате от точното измерване и анализ на ефективността, разходите и устойчивостта на Вашата верига за доставки.


Желаете ли да научите повече?
Разгледайте свързаните с нас решения:


Където и да се намирате, нашите експерти са готови да Ви съдействат. Говорете с нас днес за това как нашето технологично портфолио може да добави стойност във Вашата верига за доставки.