Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Индустриална логистика

Оптимизиране на веригите на доставки и логистичните стратегии за широк спектър от индустриални сектори. Ние правим Вашата верига на доставки конкурентна и устойчива чрез прогнозен анализ, автоматизация и интелигентна локализация.

Индустриалният сектор става все по-разнообразен и сложен, боравейки с всичко – от суровини, химикали и специални материали до високо усъвършенствани компоненти и големи машини. Освен това промишлените центрове все по-често се намират в отдалечени региони, изисквайки сложни вериги на доставки, които да обработват входящите суровини и продукцията.  

Предоставяме поддръжка за пълното организиране на всички транспортни решения по цялата Ви верига за създаване на стойност. Можете да постигнете глобално управление на Вашите проекти, като същевременно непрекъснато подобрявате оперативното си управление, системната интеграция и управлението на процесите. Можете също така да управлявате риска, като използвате подобрения, предложени от нашите съвместни платформи, които може да управляват Вашите глобални обеми, бюджети и данните за ефективността.

Нашите екипи могат да Ви подкрепят чрез:

  • Глобално цялостно управление на Вашите доставчици и клиенти

  • Персонализирани логистични решения и услуги за подсегменти като конгломерати, химикали и специални материали, новаторска енергийна инфраструктура, както и компоненти и машини

  • Консултиране, анализ и дизайн за консолидация на логистичния инженеринг

  • Стандартизирано отчитане, което осигурява ясна визуализация на веригите Ви на доставка

  • Управление на транспорта, включително и консолидация, планиране и управление на складове

  • Специализирано управление на ключови клиенти с национален, регионален и глобален обхват

Предлагаме също така и следните специфични индустриални решения:

  • KN BatteryChain – цялостно управление на веригата на доставки за литиеви батерии 

  • Международна верига на доставки на KN – нашите решения от тип „контролна кула“ за традиционни международни решения за доставка и управленски решения за транспорт и поръчки за производството

  • KN Контролна кула – нашият водещ инструмент за интегрирани логистични вериги на доставки за всички Ваши логистични дейности

Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да Ви помогнем.