Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Логистика на потребителски стоки за продажба на дребно

Стратегически логистични решения за увеличаване на стойността във Вашата верига на продажба на дребно.

За да отговорят на нарастващите очаквания на потребителите, търговците на дребно трябва да поръчват стоки от цял свят. Това налага балансиране на разходите спрямо обслужването и качеството, което прави Вашата верига за доставки по-сложна и рискова. Ние в „Кюне и Нагел“ сме специализирани в предоставянето на цялостни решения за търговците на дребно. Вашият стокопоток и веригата на доставки се управляват ефективно от производителя до рафта, което Ви позволява да се съсредоточите върху основния си бизнес.

Разполагаме с опит в обслужването на някои от най-големите, най-уважаваните търговци на дребно, като им помагаме да постигнат ефективност и конкурентно предимство в цялата си верига на доставки. Вашите глобални стратегии за снабдяване се поддържат от международната верига на доставки на KN – намалявайки сложността във веригата и подсигурявайки стокопотока и целостта на стоките. Чрез KN OmniChain, нашето цялостно решение за електронна търговия, ние покриване всички аспекти на управлението и дистрибуцията на Вашите стоки. Ние приспособяваме решенията си така, че да отговорим на изискванията за изпълнение на многоканални поръчки, като предлагаме специализирани или споделени потребителски складове.

Нашите експерти могат да Ви подкрепят чрез:

  • Управление при мястото на произход – за оптимизиране на стокопотока и вида на товара преди пристигането в местоназначението

  • Управление при мястото на доставка – включително бърза обработка на вноса и гъвкави опции за определяне на маршрути

  • Управление на товара – нашите стабилни връзки с водещи превозвачи дават на Вашите пратки приоритет, за да пристигнат навреме

  • Работите с логистичен партньор, който активно измерва, намалява и компенсира въглеродните емисии, генерирани във Вашата верига на доставки

Свържете се с нас днес, за да научите повече.