Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Търговско застраховане

Решения за търговско застраховане, които напълно защитават Вашия бизнес.

Въпреки че защитата на товара е от основно значение, има и други рискове, които може да възникнат при ежедневните операции. Независимо от вида и местоположението на Вашия бизнес, бихте искали да вземете предпазни мерки срещу непредвидени събития.

Търговската застраховка осигурява покритие срещу злополуки, имуществени щети и други инциденти, които може да възникнат по време на ежедневните бизнес дейности. От базови планове до специализирани решения, ние предлагаме рентабилни опции за: 

  • Отговорност на транспортните оператори
  • Имуществени щети
  • Управление на риска от прекъсване на бизнеса и веригата на доставки
  • Отговорност на трети страни
  • Автомобилна отговорност
  • Отговорност на работодателя
  • Проектни програми

Кюне и Нагел работи с Nacora International Insurance Brokers за подпомагане на малки и средни компании при проектирането, изпълнението и управлението на икономически ефективни застрахователни програми. Нека нашите експерти по обслужване на клиенти да разработят план, съответстващ на Вашата стратегия.