Вашето решение за митническо оформяне за Брекзит

От 1 януари 2021 година ще се изисква пълен контрол върху вноса и съответно митнически декларации за всички стоки, пресичащи границите между Обединеното кралство и Европейския съюз.

За да избегне ненужни забавяния на границата или затруднения на доставките, Кюне+Нагел внимателно наблюдава и приема последните регулаторни промени. В резултат на това, ние предлагаме експертни насоки и митнически услуги, за да може доставките на Вашите товари да продължат безпрепятствено.

Митнически изисквания между Великобритания и ЕС

Обединеното Кралство официално напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 година. Независимо от резултата от преговорите за споразумение за свободна търговия, митническите процедури ще станат задължителни, когато преходния период приключи на 31 декември 2020 година.

За да опрости митническите процедури, правителството на Обединеното кралство въведе "поетапен подход" за внос във Великобритания. Вносителите от Обединеното кралство ще имат възможност да внасят стоки по така наречените Опростени процедури за митнически товарни превози (CFSP), което компенсира необходимостта от пълна декларация на границата до 30 юни 2021 г. Също така, търговците ще могат да използват механизма за отложено ДДС, при който ДДС по внос трябва да бъде отчетен, но не и платен по време на влизането в Обединеното кралство.

Тази ситуация изисква подходяща подготовка, за да се избегне забавянето на стоките.


Митническите процедури може да бъдат предизвикателство - и ние разбираме това. Като номиниран доверен партньор на правителството на Обединеното кралство, ние можем да предоставим подробни съвети на нашите клиенти, за да улесним прилагането на новите митнически разпоредби. Кюне+Нагел ще Ви помогне още в началния етап, за да сте сигурни, че Вашите товари се транспортират и обработват по съобразен начин.

Искате ли да бъдете подготвени за митническите процедури? 

За да можем да се погрижим за Вашите митнически декларации след Брекзит е нужно да ни предоставите следната информация:

 • ПЪЛНОМОЩНО ЗА МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
  Упълномощявате Кюне и Нагел да действа като Ваш представител при попълването на митнически декларации (попълва се само веднъж)
 • ЕОРИ НОМЕРА НА ПОЛУЧАТЕЛ И ИЗПРАЩАЧ
  ЕОРИ номерът е необходимо условие за митническо освобождаване на стоки в Европейския съюз и Великобритания
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗНОС
  Ако изпращачът сам попълва декларацията за износ, осигурете MRN номер на декларацията за износ да бъде вписан в транспортната поръчка и предоставете експортните продружаващи документи на шофьора
 • ТЪРГОВСКА ФАКТУРА
  Митата и данъкът върху добавената стойност се изчисляват въз основа на стойността на стоките и валутата
 • МИТНИЧЕСКИ ТАРИФЕН КОД НА СТОКАТА(HS CODE)
  Хармонизираният класификационен код на стоките
 • ОПИСАНИЕ НА СТОКАТА
  Кратко описание на стоките на местен език, включително брутно/нетно тегло и брой/вид на опаковката
 • СТОЙНОСТ НА СТОКАТА
  Парична стойност на стоката и валута за изчисляване на митата и ДДС
 • ИНКОТЕРМС
  Договорените условия на доставка с Вашите бизнес партньори, тъй като те определят кой е отговорен за митническото освобождаване и свързаните с него разходи
 • ПРОЦЕДУРА ПО ВНОС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПЪЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ПОЕТАПЕН ПОДХОД (CFSP)
  Уведомете, въз основа на британския граничен оперативен модел, коя процедура по внос във Великобритания ще се изполва. Изборът трябва да бъде потвърден и иницииран преди износа от ЕС. Ако на Кюне+Нагел не е възложено да изготви пълната декларация по внос, предоставете референцията на декларацията (ENO) в транспортната поръчка.


Важни връзки