Митническо освобождаване след Брекзит

От 1 януари 2021 година ще се изисква пълен контрол върху вноса и съответно митнически декларации за всички стоки, пресичащи границите между Обединеното кралство и Европейския съюз.

За да избегне ненужни забавяния на границата или затруднения на доставките, Кюне и Нагел създаде уникално дигитално решение за обработка на данни, което да направи митническото освобождаване безпроблемно за Вас.

Митнически изисквания между Великобритания и ЕС

Обединеното Кралство официално напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 година. Независимо от резултата от преговорите за споразумение за свободна търговия, митническите процедури ще станат задължителни, когато преходния период приключи на 31 декември 2020 година.

Освен това, правителството на Обединеното Кралство заяви, че няма да въвежда никакви предварително обявени митнически облекчения като Преходните опростени процедури (TSP).

Тази ситуация изисква подходяща подготовка, за да се избегне забавянето на стоките.


 

Дигитално митническо решение, което

гарантира, че спазвате всички регулации

Митническите процедури може да бъдат предизвикателство - и ние разбираме това. За да облекчим този процес и да Ви помогнем безпроблемно да транспортирате Вашите стоки, ние разработихме автоматизирано митническо решение. То обработва по дигитален начин експортните данни от износителя, събира данните за внос от вносителя и ги обединява, за да създаде декларации за износ и внос, отговарящи на изискванията както на Великобритания, така и на Европейския съюз.

Просто и разбираемо, за да може да се фокусирате върху Вашия бизнес.

В допълнение съществува възможност да се добавят допълнителни изисквания, които биха били задължителни в края на преходния период като регулации за безопасност и сигурност за всяка пратка от и до Великобритания.

Искате ли да бъдете подготвени за митническите процедури? 

 

Улеснете митническите процедури

Дигитално   

Необходима е минимална ръчна
работа от Ваша страна.

Автоматизирано    

Ускорете процеса на Вашите
митнически декларации.

Отговарящо на изискванията    

Уверете се, че спазвате митническите регулации след Брекзит.

Комплектно       

Намалете риска от забавяния на границата.

За да можем да се погрижим за Вашите митнически декларации след Брекзит е нужно да ни предоставите следната информация:

 • ПЪЛНОМОЩНО ЗА МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
  Упълномощявате Кюне и Нагел да действа като Ваш представител при попълването на митнически декларации (попълва се само веднъж)
 • ЕОРИ НОМЕРА НА ПОЛУЧАТЕЛ И ИЗПРАЩАЧ
  ЕОРИ номерът е необходимо условие за митническо освобождаване на стоки в Европейския съюз и Великобритания
 • НОМЕР НА ФАКТУРА И ВАЛУТА
  Включително търговска фактура
 • МИТНИЧЕСКИ ТАРИФЕН КОД НА СТОКАТА(HS CODE)
  Единния класификационен код на стоките
 • ОПИСАНИЕ НА СТОКАТА
  Кратко описание на стоката
 • СТОЙНОСТ НА СТОКАТА
  Парична стойност на стоката и валута за изчисляване на митата и ДДС
 • ИНКОТЕРМС
  Договорените условия на доставка с Вашите бизнес партньори, тъй като те определят кой е отговорен за митническото освобождаване и свързаните с него разходи


Важни връзки и документи