Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Съмишленици за въглеродно неутрален транспорт чрез Net Zero Carbon

Заедно ние поемаме отговорност за бъдещето на нашата планета! Нашата силна програма за компенсиране на въглерода позволява на клиентите да компенсират напълно своите емисии на CO2.

Запознайте се с нашите най-ранни съмишленици за устойчивост на транспорта чрез нашата инициатива Net Zero Carbon за намаляване и компенсиране на въглеродните емисии:

Дирк Енгехаузен, управляващ директор на Schleich GmbH::

"Решаващият фактор за промяна на нашия логистичен партньор беше програмата Кюне и Нагел - Net Zero Carbon, която поставя нови стандарти с неутрална логистика на CO2. Радваме се на това сътрудничество, поставено върху общи ценности за околната среда и хората."

Ричард Уилкинсън, оперативен директор, UK Greetings Ltd:            

„Бизнесът има изключително важна роля да помага за изграждането на по-устойчиво бъдеще. UK Greetings активно подкрепя целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), които имат за цел да преобразят нашия свят чрез премахване на бедността и неравенството, защита на планетата и гарантиране, че всички хора се радват на здраве, справедливост и просперитет. Насочени към климатичната криза, UK Greetings полагат всички усилия за намаляване на въглеродните емисии от междунароните корабоплавания, тъй като се стремим да увеличим производството в Обединеното кралство. Радваме се да се присъединим към програмата Net Zero Carbon, която ще компенсира оставащите ни въглеродни емисии, свързани с вноса на нашите продукти. "

Дейн Уорд, ръководител продажби и дигитални услуги в Afends:

„Afends се ангажира да бъде екологично и социално-икономически устойчива във всички аспекти на нашата компания. Очакваме с нетърпение партньорства с доставчици, които споделят обща визия за устойчивост и създаване на положителна промяна. Поради тази причина ние сме развълнувани да бъдем част от програмата на Net Zero Carbon на Кюне и Нагел за измерване, намаляване и компенсиране на нашите въглеродни емисии. "