Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Как да изчислите Вашите въглеродни емисии?

Глобалният калкулатор на емисии за морски транспорт на Кюне и Нагел е важен инструмент за прозрачност на въглеродните емисии.

Тъй като потребителите стават все по-наясно с техния въглероден отпечатък, нараства търсенето на стоки и услуги с намалено въздействие върху околната среда. Компаниите, които минимизират своите въглеродни емисии, имат предимство, създавайки възможност за диференциация въз основа на устойчиви практики. В Кюне и Нагел ние създаваме иновативни решения за веригата на доставки, които активно намаляват емисиите на CO2. Чрез нашите инвестиции в технологии, ние Ви подкрепяме да постигнете Вашите смели екологични цели.

Глобалният морски логистичен калкулатор на въглерода (GSCC) предоставя изчисление на емисиите на CO2 за транспорт от врата до врата на цели контейнери и частични товари. Тези изчисления включват текущи данни за емисиите от EcoTransit, докладвани от отделни превозвачи, включително преди и по време на превоза. Методологията за изчисление и коефициентът на емисии се проверяват от Clean Cargo, неутралният орган на индустрията.

Моля, обърнете внимание, че поради сложността на този инструмент, зареждането може да отнеме малко време. Благодарим Ви за търпението.

Ако сте изправени пред проблеми с дисплея с калкулатора, моля, кликнете тук

За Кюне и Нагел видимостта е само първата стъпка. Нашата програма Net Zero Carbon активно намалява нашите преки и непреки емисии. Ние също предлагаме въглеродно-неутрален транспорт чрез компенсиране на емисиите с помощта на проекти за повторно залесяване. Това осигурява незабавна стъпка, която можете да предприемете в подкрепа на устойчивостта в логистиката днес. Можем да предоставим и специфични за клиента справки за емисиите. Освен това, нашата платформа seaexplorer помага на спедиторите да направят своите морски превози по-екологични. Освен че предоставя информация за надеждността и графиците за заминаване на глобалните маршрути на кораби, seaexplorer осигурява емисиите на CO2 от тези маршрути, така че да можете да ги сравнявате въз основа на устойчивостта.


Как се използва калкулаторът на емисии

Калкулаторът на емисии на Кюне и Нагел използва методологията, разработена от Clean Cargo (CC) за транспорт от пристанище до пристанище и формулата, използвана от EcoTransit за движение на камиони или железопътни линии. За LCL пратки формулата използва 3 g/m3/km.

Clean Cargo (CC) е една от най-големите световни морски линии и работи с изпращачи и спедитори при формулирането на универсални стандарти за измерване на емисиите на CO2 за морски транспорт на контейнери от пристанището до пристанището.

EcoTransIT World изчислява въздействието върху околната среда на различни превозвачи по целия свят. Те осигуряват онлайн инструмент за емисиите и потреблението на енергия за всички видове транспорт въз основа на интелигентна методология за въвеждане, големи количества данни от географска информационна система (GIS) и сложна база за изчисления.

Кюне и Нагел използва обобщените данни за търговските маршрути, докладвани от членовете на корабните компании Clean Cargo (CC) до CC през 2015 г.

Въглеродният диоксид (CO2) е незапалим, безцветен и без мирис газ. Емисиите на CO2 са резултат от изгарянето на тежки горива, както и дизелови масла при експлоатация на кораби. Количеството на емисиите на CO2 е пряко свързано с количеството изгорено гориво. Следователно разходът на корабно гориво е основата за изчисляване на CO2. Въглеродният диоксид е доминиращият парников газ в световен мащаб, влияещ върху изменението на климата.

  • Въглероден диоксид (CO2) - Парникови газове, поглъщащи топлинно излъчване от Земята
  • Въглероден диоксид еквивалент (CO2e) - Количество CO2, което би имало същия потенциал за глобално затопляне, когато се измерва за определен период от време (обикновено 100 години)
  • Азотни оксиди (NOx) - Парникови газове и замърсители на въздуха
  • Серен диоксид (SO2) - Мощен газ на глобалното затопляне
  • Твърди частици (PM10) - Малки парченца твърда или течна материя, свързани със земната атмосфера
  • Потребление на енергия (EC) - Консумация на енергия
  • Tank-to-Wheel (TTW) - Оценка, свързана с превозното средство
  • Well-to-Wheels (WTW) - Оценка, свързана както с превозното средство, така и с енергийния процес