Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Въздушна Логистика - общи условия

По-долу ще намерите общите условия на услугите за въздушен транспорт на Кюне и Нагел.

Общи условия

  1. Условия на договора въз основа на Резолюция 600b на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) до 27 декември 2019 г.: Изтегляне
  2. Условия на договора въз основа на изменената Резолюция 600b на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) в сила от 28 декември 2019 г.: Изтегляне 
    (Обърнете внимание, че споменатото по-горе замества старите лимити на отговорност, въпреки че нашите H/AWB може все още да отразяват старите лимити на отговорност.)
  3. За всяко предварително транспортиране или пренасочване извън летищата отговорността се регламентира или от съответните общи условия на националните спедиторски организации (вижте списъка по държави по-долу) или
  4. ако такива не съществуват, от ПРИМЕРНИТЕ ПРАВИЛА НА FIATA ЗА СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ, приети от съответната местна организация на Кюне и Нагел. 

За всеки въздушен транспорт до, от и в рамките на която и да е държава, която понастоящем не е приела (вижте списъка с държави) Варшавската или Монреалската конвенция, обърнете се към гореспоменатите приложими правила съгласно т. 2 и 3.

Правила и условия за услуга за външна отговорност (ELS) за нетрайни пратки

Тук можете да откриете общите условия за услугата за външна отговорност (ELS) за нетрайни пратки.

За повече информация се свържете с нас.

Общи условия на националните организации на спедиторите 

 Държава  Документ
 Австрия  Изтегляне
 Белгия  Изтегляне
 Канада  Изтегляне
 Чешка република  Изтегляне
 Дания  Изтегляне
 Естония  Преминаване към уеб сайта
 Финландия  Изтегляне
 Франция (Реюнион)  Изтегляне
 Германия  Изтегляне
 Гърция  Преминаване към уеб сайта
 Ирландия  Изтегляне
 Италия  Изтегляне
 Латвия  Изтегляне
 Люксембург  Изтегляне
 Малта  Изтегляне
 Мексико  Изтегляне
 Нидерландия  Изтегляне
 Норвегия  Изтегляне
 Португалия  Изтегляне
 Пуерто Рико (и САЩ)  Изтегляне
 Реюнион (Франция)  Изтегляне
 Русия  Изтегляне
 Словакия  Изтегляне
 Словения  Изтегляне
 Южна Африка  Изтегляне
 Испания   Изтегляне
 Швеция  Изтегляне
 Швейцария  Изтегляне
 Обединено кралство  Изтегляне
 САЩ (и Пуерто Рико)  Изтегляне