Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно KN PharmaChain за въздушен транспорт

Специализиран и опитен екип от експерти от фармацевтичния, здравния и медицинско-технологичния сектор, който управлява Вашите пратки чрез решения за въздушна логистика.

Нуждаете ли се от партньор в логистиката, на когото можете спокойно да прехвърлите специфичните предизвикателства по качеството, проследяемостта от начало до край и съответствието с регулациите за специфични продукти?

В Кюне и Нагел се грижим за безопасното и ефективно транспортиране на Вашите продукти. За нас това не означава просто преместване на товари, а подсигуряване на благосъстоянието на Вашите пациенти. Ето защо нашата специализирана, глобална мрежа и експерти могат да Ви помогнат да доставите Вашите продукти навреме и в перфектно състояние.

KN PharmaChain за въздушен транспорт се основава на тясно сътрудничество с нашите клиенти за предоставяне на конфигурируема услуга, предлагаща абсолютно съответствие с изисквания и най-висока степен на надеждност. Физическото придвижване на всички пратки се управлява от процеса Cargo iQ, който осигурява стандартите за качество за въздушните товари.  Cargo iQ включва планиране и мониторинг на ефективността на въздушния превоз въз основа на строги процеси и ключови показатели.

Предимствата за Вас:

  • Отлично качество и следване на стандартите, гарантирани от независимите валидатори (CEIV) на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), както и от нашия вътрешен екип от над 80 одитори, сертифицирани в областта на фармацията

  • Получавате денонощна помощ от нашия екип CareTeam, който следи местоположението, температурата и физическото състояние на Вашите пратки от критична важност

  • Възползвате се от нашата глобална мрежа от над 90 KN PharmaChain операции, сертифицирани по GxP, която Ви позволява надеждно да транспортирате, доставяте от производител до клиент (cross-dock), консолидирате или складирате фармацевтични, здравни и медицинско-технологични продукти

  • Направете транспортните рискове видими и управляеми с нашия специализиран инструмент KN Risk, който Ви позволява да оцените относителните нива на риск за всяко трасе, преди да изберете маршрут

  • Вашите пратки се наблюдават от сензори, свързани в IoT (интернет на нещата), измерващи температура, влажност, местоположение, светлина и удари и активно се намесват при откриване на отклонения

  • Направете нещата по-лесни чрез myKN – Вашият централен портал за актуална информация за пратките, отчети по KPI показатели и персонализирани отчети

Свържете се с нас днес, за да научите повече.

Глобалният екип за въздушна логистика KN PharmaChain предлага решения, които отговарят на строгите индустриални изисквания. В Кюне и Нагел се стремим да обслужваме нашите клиенти, както и крайния пациент като предоставяме правилното решение всеки път – защото сме загрижени.

Тери Сел, глобален фармацевтичен продуктов мениджър в отдел Въздушна логистика