Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Консултиране и проектиране на верига на доставки

Добавете стойност във Вашата верига на доставки чрез безпристрастен анализ, който определя възможности за оптимизация. Наемете втори чифт очи за Вашата верига на доставки днес.

Търсите ли специализиран партньор, който да идентифицира неизползвания потенциал на Вашата верига на доставки?

Намирането на точния баланс за Вашия бизнес е сложна задача. Теми като развитие, бюджет, управление на риска и спазване на регулации може да Ви отнемат време и да Ви отвлекат от по-основните Ви оптимизационни цели. Може да Ви е трудно да прецените откъде да започнете, кои иновации са от значение за Вашия бизнес и как да се обосновете пред висшето ръководство, за да започнете да се фокусирате върху структурното подобрение на Вашата верига на доставки.

Ние от „Кюне и Нагел“ осигуряваме безпристрастен анализ на цялата Ви верига на доставки, идентифициращ възможностите за оптимизация. Независимо в коя индустрия работите, нашият екип може да Ви помогне. Нашият логистичен опит и познания в различните отрасли ни дават ценна информация за това как да подобрите Вашия бизнес.

Ще получите реалистични решения, които са в съответствие с Вашата бизнес стратегия и които ще Ви помогнат да постигнете целите си. Можете да разчитате на нашите познания за най-добрите практики по браншове, които ще помогнат на Вашия бизнес да намали разходите, да увеличи маржовете и производителността. Получавате насоки относно цифровизация, автоматизация и други трансформационни проекти. Ние сме истински бизнес партньор и сме истински заинтересовани от Вашия бизнес. Можете да сте уверени, че нашите доказани методология и бизнес анализ ще добавят стойност към Вашия бизнес.  

Имаме опит в предоставянето на следните стратегически и тактически услуги:

  • Координиране на планирането на продажбите и операциите
  • Транспорт и управление на запасите 
  • Аутсорсинг и реинженеринг на процеси 
  • Консолидиране на доставки – управление на поръчки за продажби
  • Оптимизиране на планирането на транспорта 
  • Ефективна консолидация и директно претоварване (cross docking)

Свържете се с нас днес, за да научите повече.