Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Управление на веригата на доставки 4PL

Свържете Вашата организация с нашата интегрирана екосистема, която осигурява оперативна последователност и интелигентна автоматизация за Вашата верига на доставки.

Търсите ли непредубеден съвет как да увеличите стойността във Вашата верига на доставки?

Ние от Кюне и Нагел Ви предоставяме интегрирана екосистема, която Ви дава пълна видимост и контрол на вашите транзакции, доставчици и сътрудници. Избирайки независим доставчик с проверена и доказана декларация за неутралност, Вие имате гарантиран стратегически партньор, действащ в най-добрия интерес на Вашата организация. 

Ръководейки Вашата верига на доставки, можете да отстраните неефективността, да намалите разходите си и последователно да доставяте продуктите и услугите, които клиентите Ви очакват. Ще се възползвате от предсказуемостта във Вашата верига на доставки, измерими анализи и гарантирана оперативна ефективност. 

Решението за логистика чрез четвърта страна (4PL) на Кюне и Нагел Ви предлага екосистема, изградена на базата на 4 стълба:

Повишете удовлетвореността на клиентите чрез видимост в реално време, автоматизация и прогнозен анализ, предоставени от нашата технология за дигитална контролна кула, която напълно се интегрира с Вашите системи. 

Възползвате се от нашата инвестиция в науката за данните, която Ви дава възможност да овладеете прекъсванията и да ги използвате във Ваша полза. Можем да Ви покажем как да се промените без високи разходи и усложнения. 

Осигурявайки глобална логистика чрез четвърта страна на различни индустрии повече от 20 години, ние имаме нужните експертни познания и опит, за да Ви помогнем. Ще имате достъп до нашата мрежа от глобални партньори, които може да подкрепят Вашата организация. Увеличете по-бързо стойността във Вашата верига на доставки с нашата глобална инфраструктура и знания при подбора, доставките, товаренето и управлението на доставчиците на логистични услуги.

Разполагаме с експертни знания и умения за глобалната мрежа и индустрията, за да осигурим на нашите клиенти по-бързо достигане до пазара, гарантирана оперативна ефективност и следователно по-кратко време за създаване на стойност при стартирането на 4PL решение.

Научете повече за основните характеристики и нивата на обслужване на нашата интегрирана екосистема.

Или се свържете с нас днес, за да научите повече.