Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Устойчивост в морския превоз

Като пионер в бранша Кюне и Нагел обръща активно внимание на въглеродния отпечатък на морските си логистични услуги. Ние предлагаме на нашите клиенти широка гама от екологични и иновативни решения за веригата на доставки, които намаляват въглеродните емисии.

В Кюне и Нагел устойчивостта в корабоплаването е тема, която приемаме много сериозно. Въпреки че морския транспорт вече е най-екологичният метод за транспортиране на стоки в световен мащаб, пълният отказ от въглерод в логистичния бранш все още е на поне 10 до 15 години в бъдещето. Докато новите горива или двигатели не станат достъпни в по-широк мащаб, нашият иновативен подход за устойчивост в корабоплаването Ви позволява да изберете по-екологични транспортни възможности.

Какво е нашето въздействие?
Последните разработки на огромни бази данни и прогнозни анализи ни дават възможност да измерваме и да компенсираме нашите въглеродни емисии.  Това ни позволява да Ви предложим пълна прозрачност на емисиите на Вашите пратки при превоза, чрез нашите платформи seaexplorer и Global Sea Freight Carbon Calculator, за да изберете най-екологичните услуги. 

За да намалим въглеродните емисии, тестваме биогорива и решения за синтетични горива в тясно сътрудничество с превозвачите. Също така работим в тясно сътрудничество с коалицията Getting to Zero на Global Maritime Forum, за да ускорим разработката на кораби с нулеви емисии до 2030 г.

Въглеродно неутрални решения за морски товари
В момента предлагаме две напълно неутрални за климата решения за морски транспорт – KN LCL и KN Pledge. Ние компенсираме целия въглероден отпечатък и при двете услуги, като допринасяме за екологичните усилия. Работим с екологични проекти по целия свят, които помагат за намаляване на емисиите на парникови газове като същевременно запазват биологичното разнообразие и подобряват поминъка на местните общности. За да утъпчем този жизненоважен път към въглеродния неутралитет, си партнирахме с различни неправителствени организации. Тези проекти се основават на целите на ООН за устойчиво развитие и са потвърдени от независими организации с най-високите международно признати стандарти. Подкрепяйки тези проекти, ние генерираме въглеродни кредити, които може да компенсират емисиите от конкретна пратка.

Лидерство в логистиката
Ние работим в тясно сътрудничество с всички превозвачи за насърчаване на устойчивото корабоплаване. За да постигнем това, ние създадохме „зелени маршрути“, които дават приоритетен достъп на плавателни съдове с по-ниски емисии. Предприемаме и други инициативи, сред които:

•    Ограничаване на превоза на празни контейнери
•    Идентифициране на пратки, които може да бъдат транспортирани с кораб (шлеп) вместо с камион
•    Използване на контейнери с екологични подови настилки (като бамбук) 
•    Предотвратяване на транспортирането на недекларирани опасни стоки или на незаконни токсични отпадъци

 
Научете повече за нашата инициатива Net Zero Carbon,  за компенсирането и за природосъобразните проекти, в които инвестираме.

Тези клиенти вече се гордеят, че  извършват въглеродно неутрални превози чрез нас: