Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Електронен обмен на данни (EDI)

Електронния обмен на данни (EDI) е директният обмен на бизнес документи в стандартен електронен формат между системите на бизнес партньори.

EDI представлява автоматизирана комуникация, която Ви позволява да опростите взаимодействието си с нас като подобрите точността и скоростта, и намалите разходите.

Кюне и Нагел може да Ви помогне да създадете ясни процедури, да подобрите качеството на данните и да се възползвате максимално от инвестициите Ви в технологиите като избягвате ръчната работа и управлявате пратките си, използвайки собствената си система.

 

Нашите решения за EDI Бизнес процеси,          които можете да свържете с помощта на EDI Методи за комуникация
 • Стандартни решения за интеграция
 • Персонализирани решения за интеграция
 • Услуга за интеграция – трети страни
 • Обслужване от контролната кула
 • Управление на проекти
 • (VAN)
 • Поръчка за транспорт
 • Статус на пратка/склад
 • Потвърждение за изпращане на пратка
 • Поръчка за доставка
 • ASN (предварително известие за доставка)
 • Tradacoms
 • Фактура за превоз
 • Поръчка за продажба/покупка
 • Прехвърляне на документи
 • Телематични датчици

 

 • AS2 (Applicability Statement 2)

 • HTTP(S) (HyperText Transport Protocol Secure)

 • (S)FTP (Secure File Transfer Protocol)

 • OFTP-2

 • Мрежа с добавена стойност

 • RosettaNet

 • Уеб услуги

 

Партнирайте си с нас, за да разполагате с описаните предимства.

 • Подобрете скоростта като извършвате транзакции за минути

 • Намалете разходите, свързани с ръчни дейности и увеличете производителността

 • Повишете точността чрез прехвърляне на данни без ръчна намеса

 • Подобрете ефективността, като осигурите изпращането и проследяването на критично важни за бизнеса данни в реално време

 • Разполагайте с денонощна системна поддръжка

Говорете с нашите експерти днес, за да научите повече за това как Кюне и Нагел може да Ви помогне да интегрирате системи.