Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Дигитализация в логистиката

Иновациите са ключов фактор за успеха на нашите клиенти. Поради тази причина ние инвестираме в изследвания и технологии, които да ускорят Вашата дигитална трансформация.

Дигитализацията и автоматизацията променят начина на работа на индустриите и компаниите, които възприемат тези иновации, имат сериозно предимство.   

В Кюне и Нагел технологиите са един от начините да подкрепим нашите клиенти да спазят обещанията си и да постигнат целите си. С интелигентната им употреба ние опростяваме нещата, за да внесем прозрачност в логистиката. Използваме интегрирани дигитални технологии за осигуряване на автоматизация на бизнес процесите, за да направим глобалните интермодални вериги на доставки по-прозрачни и ефективни. Това е част от постоянния ни ангажимент да използваме технологии, която да Ви служат. Интегрирайки най-новите технологии в нашите продукти и услуги, ние Ви предлагаме единна, глобална логистична мрежа с новаторски приложения.

Искаме да премахнем бариерите и да Ви улесним в правенето на бизнес. Чрез безпроблемен обмен на данни между системите ние подсигуряваме автоматизацията и свеждаме до минимум ръчните усилия. Това ни позволява да се съсредоточим върху ново измерение на сътрудничеството между партньори и доставчици, основано на пълна дигитална свързаност. 

Технологиите в логистиката осигуряват по-продуктивна верига на доставките, която е и по-безопасна, устойчива и ефективна. Ето само някои от иновативните технологии, които използваме за оптимизиране на Вашата верига на доставки:

  • Вашите системи се интегрират директно с нашата благодарение на интерфейси за приложно програмиране (Application Programming Interfaces/API), които позволяват плавен и автоматизиран обмен на информация

  • Големите данни превръщат неструктурираната информация в ценни бизнес данни, които Ви помагат да взимате по-добри решения. Това е особено полезно за  прогнозен анализ и намаляване на риска

  • Прилагаме машинно обучение и изкуствен интелект за усъвършенствано разпознаване на модели, което подпомага управлението на качеството и осигурява изпреварваща поддръжка

  • Нашите сеньори за наблюдение на Интернет на нещата (IoT) проследяват температурата, геолокацията и други данни в реално време по време на транспортиране, за да можем да гарантираме качество, ефективност на процеса и проследимост.

  • Технологията Blockchain поддържа защитен от фалшифициране обмен на данни между партньори и елиминира необходимостта от допълнителни комуникационни канали като преодолява проблемите с недоверието и със сигурността на данните.