Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Логистика за въздушното пространство - KN InteriorChain

Представяме специална услуга за доставки на интериорни елементи за въздухоплавателни средства, производство и преоборудване, предоставена от опитен, сертифициран персонал

Комфортът на пътниците означава лоялност, което превръща висококачествения интериор в кабината в основен метод за въздействие върху клиентите. Обновяването на Вашия флот е необходимо, но какво ще кажете за разходите и рисковете, които произтичат от него? 

Разбираме въздействието от престоя на земя на самолетите. Чрез KN InteriorChain ние се фокусираме върху ограничаването на престоя до минимум. Правим това, като предлагаме най-високите стандарти за ефективност на веригата на доставки чрез услуги, специално пригодени да поддържат монтаж, ремонт и периодична основна инспекция (HMV) на самолетен интериор. Можете да разчитате на нашите цялостни модулни решения, които покриват всички логистични изисквания през целия жизнен цикъл на използваните материали и части.  Нашите системи са проектирани да осигурят ефективна и безпроблемна доставка на основни части, като Ви позволяват да ремонтирате самолета и той да бъде във въздуха възможно най-бързо. Оставете пратките на нас, за да можете да се съсредоточите върху развитието на Вашия бизнес.

Партнирайте си с нас, за да получите тези предимства:

  • Бъдете спокойни, знаейки, че нашата складова мрежа е сертифицирана по най-високите индустриални стандарти (EN/AS9100)
  • Уверете се, че всяка отделна част от материалите за модернизация е там, където трябва да бъде, чрез нашата система за управление на материалите
  • Използвайте нашето гъвкаво пространство за съхранение, за да намалите частите на склад и разходите си
  • Възползвайте се от сертифицираните по част 145 механици, които Ви помагат за проверка (на доставените материали) и техническа поддръжка на място, ако е необходимо
  • Изхвърляте старите части отговорно чрез нашите решения за края на жизнения цикъл
  • Получавате пълна поддръжка за целия жизнен цикъл на продукта 

Свържете се с нас днес, за да научите повече.


t