Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Логистика за въздушното пространство - KN SparesChain

Ефективни и адаптивни услуги за следпродажбена поддръжка, които намаляват престоя на земя, устойчиво намаляват разходите Ви за логистика и поддържат бизнеса Ви в движение.

За да бъдат във въздуха и да печелят пари, самолетите се нуждаят от надежден достъп до резервни части, които може да бъдат доставени бързо и сигурно. Закъснението на критично важна пратка може да предизвика хаос и да наруши цели графици. 

Ако търсите надежден логистичен партньор, който да Ви помага да се справяте с тези предизвикателства на вторичния пазар, Вие сте на правилното място. Отпуснете се спокойно, знаейки, че нашият екип от професионалисти използва сертифицирани процеси (EN/AS9100), за да гарантира, че Вашите ценни резервни части се доставят навреме и в перфектно състояние. 

Нашите решения за дистрибуция гарантират, че сте изцяло подкрепени във всичко – от поръчки до рутинни критично важни части и части за заземени самолети (AOG), за всички видове материали, включително опасни товари. Ще имате пълна прозрачност над Вашите поръчки чак до номера на частта, с проследяване по етапи, за да знаете в реално време къде се намира всяка част. Нашите регионални дистрибуторски центрове и складове със стоки на консигнация гарантират, че имате необходимата експертна подкрепа.

Нашите екипи от експерти могат да Ви помогнат да:

  • Имате контрол върху веригата си на доставки и да осигурите престоя на самолета си във въздуха

  • Ускорите процедурите с нашето управление на ремонтния цикъл

  • Вземате по-добри решения въз основа на глобална прозрачност и пълна проследяемост на Вашите поръчки

  • Намалите разходите си чрез планиране, контрол и оптимизация на доставките на технически инвентар

  • Изхвърляте старите части отговорно чрез нашите решения за края на жизнения цикъл

  • Разполагате с технически услуги, извършвани от нашите механици, сертифицирани по част 145

  • Бъдете уверени, че частите достигат до Вас бързо чрез нашата поддръжка за митническо освобождаване 

Достигнете нови височини с „Кюне и Нагел“.