Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Логистика за продукция за въздушното пространство

Цялостното логистично решение за Вашата производствена среда в сферата на въздушното пространство.

Вашата компания е първоразряден или второразряден доставчик на производители на самолети или производители на оригинално оборудване? Търсите ли надеждна поддръжка за вашата верига на доставки за въздушното пространство?

Понастоящем производството на самолети изостава с 10 години, като това число вероятно ще нарасне, тъй като все повече пътници летят на развиващите се пазари. Това ниво на търсене оказва натиск върху веригата на доставки за въздушното пространство, създавайки в производството нови предизвикателства за посрещане на търсенето.Нашите екипи могат да поемат логистичната част от дейностите Ви, предоставяйки специализирани познания и опит в бранша, на които можете да разчитате. 

Нашите експерти могат да се справят с всичко – от прогноза за потреблението и оптимизация на запасите, получаване на части и технически преглед, до доставка до мястото на сглобяване. Всички дейности се управляват чрез нашата дигитална верига на доставки, напълно съвместима с най-строгите индустриални изисквания (EN/AS9100). Можете да разчитате на нас за изпълнение на допълнителни услуги като осигуряване на оборудване, управление на доставчици, технически поръчки и дори нелогистични задачи (технически услуги).

Непрекъснатото усъвършенстване е част от самите нас. Ние се ангажираме да подобрим ефективността на Вашите дейности, с гарантирани резултати. От дока до седалката: ние помагаме на производителите на самолети, оборудване и двигатели да придвижат частите на правилното място в точното време – всеки път.

Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да Ви помогнем.