Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Първи в логистиката: програмата за нулев въглероден отпечатък Net Zero Carbon на Кюне+Нагел

Имаме ангажимент да предлагаме екологични и устойчиви решения за веригата на доставки. Като пионер в бранша, ние си поставихме две важни цели: първо, ще компенсираме преките емисии на CO2, които не могат да бъдат избегнати от 2020 г. На второ място, решихме да подходим проактивно към отпечатъка на CO2 при транспортните услуги, извършвани от нашите доставчици – авиокомпании, корабни линии и превозвачи – до 2030 г.

Ние като компания и всички наши колеги работим в съответствие с нашата програма Net Zero Carbon за борба с въглеродните емисии.

Др. Detlef Trefzger, главен изпълнителен директор на Kuehne+Nagel International AG

Др. Detlef Trefzger

Грижата за бъдещето на нашата планета е ключова тема, на която трябва да обърнем внимание днес, за да си осигурим бъдеще утре.

Увеличаването на киселинността на океаните и глобалното затопляне драстично засягат нашите естествени екосистеми и застрашават живота на нашата планета. Ние трябва и искаме да променим тази реалност. Знаем, че логистичната индустрия допринася за около 7% от въглеродните емисии в световен мащаб. Като лидери в бранша, ние се ангажираме да намалим приноса си към този процент чрез нашата програма Net Zero Carbon.

Нашите основни цели за постигане на неутрализация на CO2:

  • Поддържане на ефективно управление на въглерода във всичките ни дейности

  • Предоставяне на екологични решения на нашите клиенти

  • Осигуряване на логистични услуги, основани на екологични критерии

Нашите цели

Ние обръщаме внимание на намаляването на CO2 във всички наши транспортни и логистични услуги по целия свят. За да постигнем нашата цел, ние си поставихме две основни задачи:

  1. Да бъдем напълно въглеродно неутрални в нашата пряка сфера на влияние до 2020 г. (Обхвати 1 и 2 от протокола GHG)

  2. Да постигнем въглероден неутралитет при отпечатъка на нашите доставчици и клиенти до 2030 г. (Обхват 3 от протокола GHG)

В допълнение към нашия собствен въглероден неутралитет ние искаме да предложим и на клиентите си решения за намаляване на емисиите на CO2 в техните вериги за доставки, като използваме огромно количество информация и прогнозен анализ, както и дигитални платформи за избор на по-устойчиви транспортни маршрути и видове транспорт.

 

В подкрепа на намаляването на емисиите на CO2 в транспорта ние сме членове на инициативи:

Как ще постигнем целите си по отношение на устойчивостта?

Нашият път към въглероден неутралитет включва прозрачност, намаляване и компенсиране.

ПРОЗРАЧНОСТ: Вземането на по-екологично насочени избори изисква повече информираност за нашия въглероден отпечатък на всяка стъпка от веригата на доставки. Нашите дигитални платформи позволяват на клиентите ни да оптимизират маршрути и да избират услуги с най-ниски емисии на CO2, за да намалят въздействието върху околната среда. Разгледайте нашия въглероден калкулатор или seaexplorer за повече информация.

НАМАЛЯВАНЕ: Нашият ангажимент за намаляване на въглеродните емисии започва с програми за обучение за поддържане и разширяване на екологичната осведоменост сред нашите екипи. Продължава с въвеждането на възобновяема енергия и намаляването на командировките и изхвърлянето на отпадъци.

КОМПЕНСИРАНЕ: Намаляваме своя отпечатък, като инвестираме в сертифицирани проекти с насоченост към природата, които работят за постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР). Компенсирането на въглерод е признат механизъм, който позволява да се компенсират емисиите на CO2 от пратки, които не могат да бъдат избегнати. Този механизъм ще бъде достъпен и за нашите клиенти.

Тези клиенти вече са горди да компенсират своите превози с нас.

Научете повече за компенсирането  и за насочените към природата проекти, в които инвестираме. Открийте най-новите прессъобщения за програмата Net Zero Carbon в нашия раздел за новини.