Нашите продукти за въздушен транспорт се разработват и реализират внимателно с цел справяне с логистичните предизвикателства, с които нашите клиенти се сблъскват ежедневно. Изискванията на пазара се менят постоянно, така че ние се стремим непрекъснато да разширяваме и подобряваме услугите си, за да сме винаги пред конкуренцията. Тези продукти включват иновативни и специфични за отраслите особености

  • Водеща в бранша ангажираност със стандартите за качество Cargo 2000  
  • Надеждни срокове на доставка
  • Видимост и мониторинг на реалните и планирани движения на пратките
  • Автоматично изчисляване на крайна цена (без разходите извън нашия контрол, т.е. проверки за сигурност, такси на гориво и безопасност, платени от превозвачите)
  • Точно и стандартизирано фактуриране

За повече информация, моля свържете се с нас.