Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Логистика на ваксини срещу COVID-19 - Ние ще изпълним нашето задължение.

Кюне и Нагел е една от най-големите логистични организации в света. Ние развиваме нашата експертиза в областта на фармацията и здравеопазването повече от десетилетие. Освен ресурсите и уменията, това ни даде ясна мисия - да защитим благосъстоянието на пациентите по целия свят. Пандемията от COVID-19 не е променила тази мисия. Всъщност това ни направи по-сигурни, че постъпваме правилно.

Ние в Кюне и Нагел имаме експертен опит във фармацията и здравеопазването. С офиси по целия свят, 230+ сертифицирани GxP операции и над 3000 специализирани фармацевти и здравни специалисти, ние имаме капацитета, способността и отговорността да играем важна роля в глобалното разпространение на ваксините срещу COVID-19.

Ние имаме отговорност към човечеството.  

На разполагаме с мрежата и инструментите, за да изпълним нашето задължение към човечеството. Развили сме способности за експертно управление на веригите на доставки. Ние подпомагаме производствения процес и да събираме ваксините от производителите и ги доставяме до крайните им дестинации. Нашите многобройни GxP операции, добре обучени служители и екип за спешни случаи ни дават капацитета и способността да доставим безупречно изпълнение на пратките по целия свят.

Ние имаме отговорност към нашите клиенти. 

Нашите клиенти са активни във всяка индустрия и сектор на икономиката. Поемането на отговорност за предизвикателствата на клиентите е част от нашите услуги. Независимо дали става въпрос за потребителски стоки, високи технологии или космонавтика, ние имаме отговорност да предоставим усещане за нормалност. Всеки ден ние помагаме на нашите клиенти като решаваме проблеми с капацитета и осигуряването на доставки. По този начин ние предоставяме стойност, която е в съответствие с нашата цел да даваме възможност за смели обещания. Използваме всеки ресурс, който ни е необходим, за да окажем съдействие нашите клиенти по време на пандемията и да доставяме безопасно ваксините срещу COVID-19.

Ние в Кюне и Нагел ще изпълним нашето задължение. 

В Кюне и Нагел работят над 78 000+ служители, в офиси във всички краища на земното кълбо. Нашите експерти играят ключова роля при критичните доставки на лични предпазни средства и на самите ваксини. Нашите екипи гарантират, че доставките на животоспасяващи лекарства и медицински изделия продължават да се осъществяват.

За нашите екипи има ново разбиране и признателност за важната работа, която вършат всеки ден. Това осъзнаване на важността на нашата работа идва и от хората извън компанията. Все повече хора разбират жизнения цикъл на продукта и специфичните транспортни изисквания на ваксините, благодарение на фокуса на медиите върху разработването на ваксини.

Глобалното разпространение на ваксината COVID-19 ще бъде един от най-големите логистични проекти на нашето време. Размерът и обхватът на този проект не ни тревожат. Всъщност за нас е важно да сме на челно място в предлагането на решение. Нашата мрежа от над 1200 офиса ни поставя в непосредствена близост до важни заинтересовани страни по света. Вече водим преговори с фармацевтични компании, правителства и доставчици, за да осигурим безпроблемното въвеждане на ваксините.

Можем ли да се справим с тази задача? Работата вече започна. Ние активно търсим възможно най-добрия резултат. Нашите екипи подхождат цялостно към решението, включително не само разпределението на ваксини, но и поддържащото оборудване и лечения - спринцовки, медицински тампони и др. Можете да разчитате, че Кюне и Нагел ще осигури всичко, което е от решаващо значение за безопасната, успешна и целесъобразна доставка на ваксините. Ние ще изпълним нашето задължение.

Чуйте подкаста на Роб Койл от Кюне и Нагел за Ройтерс  „Размяната - пътуването на една ваксина“ и научете повече за нашата логистика на ваксините и нашия ангажимент да изпълним своето задължение в разпространението на ваксините срещу COVID-19 по целия свят.

Infographic - The COVID-19 vaccine logistics