Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно KN PharmaChain за автомобилен транспорт

Вашите фармацевтични, здравни и медицински технологични продукти представляват ангажимента Ви за качество и безопасност пред пациентите. Нашият опит, знания и технологии гарантират, че изпълнявате ангажимента си всеки път.

Вашите фармацевтични, здравни и медицински технологични продукти изискват специални грижи въз основа на спецификите им. Освен това Вашата верига на доставки е уникална и може да изисква вземане и доставка на отдалечени или контролирани локации.

KN PharmaChain превозва продуктите Ви чрез автомобилен транспорт в повече от 100 държави, предлагайки разнообразие от услуги и персонализирани решения. Нашите сертифицирани екипи и задълбочени познания в бранша ни позволяват да се справим уверено и с най-предизвикателните сценарии. Нашите експерти разбират нуждите Ви и могат да работят в рамките на Вашите ограничения, за да организират вземането и доставката като намерят подходящата опция за веригата Ви на доставки. Нашите инфраструктурни инвестиции гарантират, че Вашите пратки могат да бъдат транспортирани без забавяне. Използвайки собствения си автопарк от над 200 специализирани ремаркета, ние Ви предлагаме LTL решение, което гарантира, че плащате само за палетите, които изпращате.

Изисквания за съответствие:

Ние отговаряме на уникалните изисквания за съответствие на Вашите фармацевтични, здравни и медицински технологични продукти с различни специализирани услуги:

  • Фармацевтична промишленост и биотехнологии – активно контролирани температурни решения за продукти, изискващи цялостни и висококачествени обработка и транспорт в съответствие с добрите практики за дистрибуция (good distribution practices/GDP).

  • Здравеопазване и медицински изделия – гъвкави транспортни решения за продукти, които не изискват спазване на GDP, но въпреки това се нуждаят от висококачествена и надеждна обработка от началото до края.

  • Активни фармацевтични съставки (API) и химически препарати – транспорт и обработка, отговарящи на добрите практики за дистрибуция и на определени изисквания за опасни стоки.

Изборът на услуги:

  • Транспорт с пълен камион на Вашите чувствителни към температурата товари със заключващи системи с висока степен на сигурност

  • Надеждни, предварително избрани превозвачи, обвързани с индивидуални споразумения за качество

  • Пълно съответствие с добрите практики за дистрибуция за продукти, изискващи обработка от началото до края

  • Прозрачност и наблюдение в реално време за коригиране на всяко отклонение при Вашата пратка

  • myKN в ролята на централен портал за актуален статус на пратките, справки по KPI показатели и персонализирани справки

Оставете пратките си в ръцете на местни специалисти с глобален обхват – когато това е наистина важно.

KN PharmaChain са хора, грижещи се за други хора. Нашите екипи по целия свят работят по всяка заявка всеотдайно и обработват всички продукти с изключително внимание. Това е така, защото знаем, че всичко, което правим, е в услуга на най-важния – пациента. Нашата цел е да подкрепим клиентите си в следването на непрекъснато разрастващите се регулаторни изисквания и да бъдат информирани за напредъка във фармацевтичния и здравния транспорт.

Саймън Битер, глобален ръководител за фармация и здравеопазване в отдел Автомобилен транспорт