Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно KN PharmaChain за морски транспорт

Бъдете сигурни, че отговаряте на стриктните изисквания във фармацевтичния и здравния сектор чрез нашето сертифицирано по GxP логистично решение, което поставя Вашите пациенти на първо място.

Тъй като фармацевтичната и здравната индустрия са свързани със строги разпоредби и високи разходи, Ви е нужно логистично решение, което да е едновременно съвместимо с изискванията и достъпно.

В Кюне и Нагел нашите опитни фармацевти и здравни специалисти по целия свят гарантират, че Вашите товари получават възможно най-доброто обслужване като използват нашата иновативна технология. Нашият ангажимент за качество и познаване на глобалните и местните разпоредби е Вашето конкурентно предимство. Бъдете наши партньори и изберете устойчив и безопасен начин на транспорт на по-ниска цена.

Нашата специализирана, глобална мрежа от специализирани фармацевтични центрове за компетентност се управлява от сертифицирани експерти, които гарантират безопасното и своевременно доставяне на Вашите чувствителни продукти. Вашите пратки се транспортират с хладилни контейнери, които позволяват непрекъснато поддържане на ниска температура от врата до врата, намалявайки риска от температурни отклонения. Нашите стандартни процеси, познания и технологии ще Ви позволят да отговорите на високите очаквания на Вашите клиенти и пациенти.

Предимствата за Вас:

  • Спестете време и се фокусирайте върху бизнеса си като си партнирате с експерти по фармацевтична и здравна логистика, следващи насоките GxP

  • Идентифицирайте и избягвайте рисковете като използвате нашата задълбочена оценка на риска при всеки превозвач и маршрут

  • Намалете инвентара и разходите си чрез предвидими срокове за доставка

  • Насладете се на спокойствие с денонощно наблюдение и справки за състоянието на пратките в реално време чрез myKN – нашата онлайн платформа за резервации

  • Възползвайте се от нашата глобална мрежа от над 90 KN PharmaChain операции, сертифицирани по GxP, която Ви позволява надеждно да транспортирате, доставяте от производител до клиент (cross-dock), консолидирате или складирате фармацевтични, здравни и медицинско-технологични продукти

Оставете пратките си в ръцете на местни специалисти с глобален обхват – когато това е наистина важно.

Ние подкрепяме нашите клиенти в усилието да бъдат в крак с регулаторните промени, както и с напредъка на хладилните контейнери за превоз на фармацевтични продукти. Ние даваме възможност на нашите клиенти да посрещнат нуждите от здравеопазване на утрешния ден.

Ханес Лесих, глобален директор фармацевтични продукти в отдел Морска логистика